Fugle

Der er set ca. 200 fuglearter i Smør- og Fedtmosen, og heraf yngler ca. 50 arter regelmæssigt. Der er en stor og varieret bestand af sangfugle. Forårs- og efterårstrækket over mosen er moderat med gode dage indimellem. Om vinteren ses store flokke af kragefugle, derudover kan der synes lidt fuglefattig, men der opleves invasioner af fx sjaggere, vindrosler, silkehaler og bjergirisker, og sjældne besøg af såvel fjeldvåge som blå kærhøg.