Fugle

Der er set ca. 200 fuglearter i Smør- og Fedtmosen, og heraf yngler ca. 50 arter regelmæssigt. Der er en stor og varieret bestand af sangfugle. Forårs- og efterårstrækket over mosen er moderat med gode dage indimellem. Om vinteren ses store flokke af kragefugle, derudover kan der synes lidt fuglefattig, men der opleves invasioner af fx sjaggere, vindrosler, silkehaler og bjergirisker, og sjældne besøg af såvel fjeldvåge som blå kærhøg.

Fuglene i moserne bliver talt flittigt. Opgørelser over arter bygger på følgende kilder:
Siden 1990’erne er rigtigt mange observationer indtastet i Dansk Ornitologisk Forenings database, DOFBASEN. Her har særligt Frank Desting været en flittig indberetter. Dofbasen har tidligere være delt op i fire indtastningsmuligheder: Smør- og Fedtmosen, Smørmosen, Fedtmosen og Kildegårdens jorder. Et forsøg på at samle de fire muligheder i én lykkedes ikke, dog er det ikke længere muligt at taste Smørmosen og  Fedtmosen hver for sig. På forsiden og under de enkelte arter er der link til observationer for Smør- og Fedtmosen. Kildegårdens jorder skal man søge specifikt.
Bjarne Jensen (BJ) udgav i 1978 ‘Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’. Her gennemgår han iagttagelser af 98 arter fra perioden 1973-77.
Carsten Rahbek (CR) skrev i 1984 speciale om ‘Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen med særlig henblik på en samlet vurdering af af mosens fuglebestand ud fra en artsmæssig og populationsmæssig betragtning. Her gennemgås 145 arter fra årene 1977-83.