Måger og terner

Måger

Hættemåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Hættemåge i Dofbasen.

Læs mere om Hættemågen og hør dens stemme på DOF.

Stormmåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Stormmåge i Dofbasen.

Læs mere om Stormågen og hør dens stemme på DOF.

Sølvmåge  – almindelig gæst hele året.

 

 

 

Observationer af Sølvmåge i Dofbasen.

Læs mere om Sølvmågen og hør dens stemme på DOF.

Svartbag (foto af ungmåge), jævnlig sommergæst.

 

Observationer af Svartbag i Dofbasen.

Læs mere om Svartbagen og hør dens stemme på DOF.

Sildemåge jævnlig sommergæst.

Observationer af Sildemåge i Dofbasen.

Læs mere om Sildemågen og hør dens stemme på DOF.

Terner

Rovterne er set årligt siden 2015 fouragerende i Tårnsøen. Rovternen har i nogle år rastet fast i Utterslev Mose, og den er truffet flere gange i Sømosen.

På tårnenes dag 2021 var der hele tre rovterne samtidigt over Tårnsøen.

Observationer af Rovterne i Dofbasen.

 

Fjordterne er set fåtalligt fouragerende i Tårnsøen og flere af de mindre moser.

Observationer af Fjordterne i Dofbasen.

 

Splitterne er set sjældent fouragerende i Tårnsøen. Det formodes at være individer fra kolonien på Nordhavnstippen eller Peberholm.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Splitterne i Dofbasen.