Pumpevandskort fra 1722

Teksten lyder: Pompe wandet
Har udi forrige tider kommet ved grøfter fra Tibberup Søe, mens nu kommer samme ved grøfter fra Langvads Dam Søe, som er Pompe Wandets spisekammer, og af Emdrup Søe forbi Jægerhuset og Ladegården i Peblinge Søe og Sorte Dam,
der udi ere Pompe Wandets Hytte-Fade. hvorfra ligger render i mellem Schacken og Helmer Bolwerk ved den Norder side af Wester Port igiennem Wolden ind i Byen saa og imellem Nørre Port og Sorte Dams Port ved Rosenborgs Bolwerk.

Physisk Medicinske Betragtninger over Kiøbenhavn. Stadens Beboere tilegnet af Dr. Heinrich Callisen, Statsraad og Generaldirekteur ved det chirurgiske Akademie m.v. Kiøbenhavn 1807. S. 255-
Tibberups Søe i Hiortesprings Overdrev ved Tibberup beliggende, har i ældre tider været en Søe, men er nu en mose, somunder tidens løb, efter Mosegrundens Natur, er bedækket med en Moseskorpe.
Der mnangler ikke Vand, men det har formedelst Grøftens Forfald intet Afløb.
Den havde sit Afløb hen til Klausdal Præstebroe, til Islemarks Aae og til Langvads Dam-Søe.
Vandvæsenet har lidt betydelig Tab ved de Tvistigheder, som opstode i Anledning af Tørveskiæringen i den; den forehavende Opgravning af Mosenblev derved forhalet, men efter Forestillingenag 15 Junii 1790 blev dens Afløb u Dam-Søen imidlertid standsetsaa aldeles ved Grøfternes Opfyldning, at den nu har sit Udløb til Hiortesprings Mose og Lyngby Søe, som ikke staae i forbindelse med Vandvæsenet i Kiøbenhavn.