Lappedykkere, skarver, storke og hejrer

Lappedykkere

 

 

Lille lappedykker* – fåtallig yngletrækfugl. Tidligere almindelig med mindst 5 par. Siden 2009 har der været registreret 1-2 par men næppe årligt ynglende.

Se observationer af Lille lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Lille lappedykker på DOF og hør dens stemme .

Grst_Lapp_m_unge_B

Gråstrubet lappedykker* – fåtallig yngletrækfugl. Siden år 2000 har 1-3 par årligt gjort yngleforsøg i hhv. Fugletårnssøen ( hvor den ofte placerer  sin rede lige uden for fugletårnet) og Valnæs Mose. Senest også i Nattergalesøen.

Se observationer af Gråstrubet lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Gråstrubet lappedykker på DOF og hør dens stemme .

 

 

 

Toppet Lappedykker – Sjældent rastende.

 

 

Sorthalset lappedykker – sjælden gæst. Har tidligere ynglet i 1993, men blev forjaget af gråstrubet lappedykker. Ikke registreret siden 1994.

Se observationer af Toppet lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Toppet lappedykker på DOF og hør dens stemme .

Se observationer af Sorthalset lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Sorthalset lappedykker på DOF og hør dens stemme .

Skarver, storke og hejrer

 

FiskehejreB

 

rørdrum_w

Skarv – almindelig trækgæst. Almindelig som overflyvende og rastende i de større søer

 

 

 

 

 

 

 

Fiskehejre – standfugl. Ikke ualmindeligt med 3-5 rastende fugle i mosen året rundt. Nærmeste koloni er i Ellesumpen i den østlige del af Bagsværd Sø.

 

 

 

 

 

 

 

Rørdrum – sjælden gæst. Rørskoven ikke udbredt nok til at kunne rumme et ynglepar. Ses lejlighedsvist i isvintre ved våger i rørkanten.

 

 

 

 

 

 

 

Hvid stork – sjælden trækgæst. Arten ses ikke årligt. Storkereden på Kildegård har ikke tiltrukket mulige ynglepar. Læs om det  optimistiske projekt på denne side.

 

Sølvhejre og sort stork er registeret en enkelt gang i mosen.

Se observationer af Skarv på Dofbasen.

Læs mere om Skarv og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

 

 

Se observationer af Fiskehejre på Dofbasen.

Læs mere om Fiskehejre og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

 

 

 

Se observationer af Rørdrum på Dofbasen.

Læs mere om Rørdrum og hør dens stemme på DOF.