Planter

 

Artsliste – under udarbejdelse

Svampe

Mosser

Karsporeplanter

Frøplanter
Taks
Nåletræer
Gran
Cypres (Ene)

Tokimbladede
Magnoliaordenen
Ranunkel
Berberis
Åkander
Valmuer

Rakleblomstrede
Platan
Elm
Nælde
Hamp
Birk
Hassel
Bøg
Valnød
Pil

Rosenblomstrede
Rosen
Æble
Stenfrugt
Stenbræk

Bælgplanter
Ærteblomst
Myrte
Tusindbladorden (vand- og sump)
Storkenæb
skovsyre
Hør

Benved
Kristtorn

Mistelten
Løn
Hestekastanie

Perikon
Violorden
Viol
Soløje
Korsblomst
Katost
Lind
Vortemælk

Kodriver
Lyng
Bøllefamilien (blåbær)
Rævling
Nellike
Salturt

Skedeknæfamilien (skræppe, pileurt)

Skærmplanter

Tragtblomstrede
Ensian
Singrøn (vinca, nerium)
Svalerod

Olivenfamilien
Ask
Syren

Krapfamilien
Gedeblad (Kaprifolium)
Kartebolle
Floks
Snerle
Silkefamiliejn
Rublad
Natskygge
Maskeblomst
Blærerod
Vejbred
Læbeblomst

Klokkeblomst
Lobelie

Kurvblomst

Enkimbladede

Sumpurter
Skeblad
Frøbid
Trehage
Vandaks

Lilje
Narcis (Vintergæk)
Sværdlilje

Gøgeurt

Siv
Halvgræs
Græs
Kallaorden
Arum
Andemad

Dunhammer

Træer og buske 

De fleste danske træer kan findes i mosen. Dog er træer som er knyttet til våde områder godt repræsenteret. Det gælder fx el, pil, birk og bævreasp. Disse træarter er de første, der får fæste, når mosen gror til. En del træer er plantet, og i dag ses de som lige trærækker, der engang udgjorde skellinjen mellem de forskellige tørvelodder. Som et kuriosum kan nævnes, at en del af de egetræer, der vokser på Kildegårdens jorde, stammer fra olden fra Danmarks ældste træer Kongeegen, Storkeegen og Snoegen,  i Jægerspris Nordskov.
I et par birketræer er der mistelten.

 

 

Blomster

Blomsterne, der med tiden bliver beskrevet her på siden, repræsenterer både de egentlige mosearter, der er knyttet til mosens våde områder, som de planter, der hører til det åbne lands enge, overdrev og dyrkede arealer.

Blomsterne bliver præsenteret alfabetisk.

 

 

 

Vandplanter

Her præsenteres primært flydeplanter og planter knyttet til bredden.

 

 

 

 

Svampe 

Under udarbejdelse …

Der er usikkerhed om bestemmelsen af flere af svampene, da de primært er bestemt ud fra foto, såvidt muligt både overside og underside. En del arter lader sig kun bestemme med sikkerhed såfremt der er oplysninger om lugt, økologi, jordbund og hvilke træer der er i nærheden mv. Andre arter kræver et mikroskop.