Planter

 

Træer og buske 

De fleste danske træer kan findes i mosen. Dog er træer som er knyttet til våde områder godt repræsenteret. Det gælder fx el, pil, birk og bævreasp. Disse træarter er de første, der får fæste, når mosen gror til. En del træer er plantet, og i dag ses de som lige trærækker, der engang udgjorde skellinjen mellem de forskellige tørvelodder. Som et kuriosum kan nævnes, at en del af de egetræer, der vokser på Kildegårdens jorde, stammer fra olden fra Danmarks ældste træer Kongeegen, Storkeegen og Snoegen,  i Jægerspris Nordskov.
I et par birketræer er der mistelten.

 

 

Blomster

Blomsterne, der med tiden bliver beskrevet her på siden, repræsenterer både de egentlige mosearter, der er knyttet til mosens våde områder, som de planter, der hører til det åbne lands enge, overdrev og dyrkede arealer.

Blomsterne bliver præsenteret alfabetisk.

 

Græsser

Under udarbejdelse

 

Vandplanter

Her præsenteres primært flydeplanter og planter knyttet til bredden.

 

 

Svampe 

Under udarbejdelse …

Der er usikkerhed om bestemmelsen af flere af svampene, da de primært er bestemt ud fra foto, såvidt muligt både overside og underside. En del arter lader sig kun bestemme med sikkerhed såfremt der er oplysninger om lugt, økologi, jordbund og hvilke træer der er i nærheden mv. Andre arter kræver et mikroskop.