Rovfugle

MusvågeungeA

Musvåge* – ynglestandfugl. Der er et fast ynglepar i Smørmosen. Visse år har et andet par forsøgt sig i Fedtmosen.

Observationer af Musvåge i Dofbasen.

Læs mere om Musvågen på DOF og hør dens stemme.

TårnfalkA

Tårnfalk* – ynglestandfugl. Et par yngler i kasse ved Kildegård. Den ses ofte musende over mosens åbne områder.

Observationer af Tårnfalk i Dofbasen.

Læs mere om Tårnfalk på DOF og hør dens stemme.

foto spurvehøg

Spurvehøg  – standfugl. Et par yngler med stor sandsynlighed i mosens nærhed, men rede er ikke fundet i mosen.

Observationer af Spurvehøg i Dofbasen.

Læs mere om Spurvehøg på DOF og hør dens stemme.

DuehøgA

Duehøg – vintergæst. De senere år har 1-2 duehøge holdt til i mosen i længere perioder om vinteren.

Observationer af Duehøg i Dofbasen.

Læs mere om Duehøg på DOF og hør dens stemme.

 

 

 

 

 

 

GlenteA

 

Fjeldvaage_1A

Fiskeørn  – almindelig trækgæst forår og efterår. Er set fouragere i mosen.

Rørhøg  – almindelig trækgæst. I sommeren 2009 opholdt et par sig i længere tid i mosen men ynglede ikke. Der er ofte fouragerende individer på besøg om sommeren – muligvis fra Søndersø.

 

 

 

Rød glente – sjælden trækgæst. I takt med at arten breder sig på Sjælland, ses den oftere over mosen.

Blå kærhøg – tidligere almindelig vintergæst – nu sjælden trækgæst.

Havørn ses årligt trækkende over mosen

 

 

 

Fjeldvåge – tidligere almindelig vintergæst – nu sjælden trækgæst/vintergæst.

Hvepsevåge  –  almindelig trækgæst forår og efterår. Kommer som en af de seneste trækkende rovfugle i maj-juni, og er den første der vender tilbage til Afrika i midten-slutningen af august.

Lille skrigeørn – meget sjælden trægæst. Sås til tårnenes dag i 2011.