Stære og spurve

Staer_A

Stær* – Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk – og sommergæst. På trods af både spættehuller og redekasser er der forbavsende få ynglefugle i mosen. Ynglepar to-tre. Det har været sådan helt tilbage til 1960’erne. Den gang var der mangel på egnede redhuller. I takt med at flagspætten er blevet mere regelmæssig, er der kommet flere spættehuller, og de bliver brugt af stære.
Fra juni til hen på sommeren ses mange ungstære søge føde på markerne. Der er også et pænt træk forår og efterår.

Observationer af Stær i Dofbasen.

Læs mere om Stær og hør dens stemme på DOF.

 

Gråspurv* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig gæst året rundt. Yngleparrene holder især til i de tilstødende haver og ved gårdene i mosen. I selve mosen er der aldrig registreret ynglepar.

Observationer af Gråspurv i Dofbasen.

Læs mere om Gråspurv og hør dens stemme på DOF.

Skovspurv_A

Skovspurv* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig gæst året rundt. Yngleparrene holder især til i de tilstødende haver og ved gårdene i mosen og flere par har taget fuglekasser i brug. I selve mosen yngler ca. fem par.

 

 

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Skovspurv i Dofbasen.

Læs mere om Skovspurv og hør dens stemme på DOF.