Stære og spurve

Staer_A

Stær* – Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk – og sommergæst. På trods af både spættehuller og redekasser er der forbavsende få ynglefugle i mosen. Ynglepar 1-2.

Observationer af Stær i Dofbasen.

Læs mere om Stær på DOF og hør dens stemme.

 

Gråspurv* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig gæst året rundt. Yngleparrene holder især til i de tilstødende haver og ved gårdene i mosen. I selve mosen yngler 1-2 par.

Observationer af Gråspurv i Dofbasen.

Læs mere om Gråspurv på DOF og hør dens stemme.

Skovspurv_A

Skovspurv* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig gæst året rundt. Yngleparrene holder især til i de tilstødende haver og ved gårdene i mosen og flere par har taget fuglekasser i brug. I selve mosen yngler ca. 5 par.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Skovspurv i Dofbasen.

Læs mere om Skovspurv på DOF og hør dens stemme.