Herlevlodder ca. 1989

I Herlev Kommunes del af Smørmosen var der seks private lodder tilbage i 1980’erne. I et af de sydlige lodder var der sommerhus, Gråpilevej 33, (Matr.45f, Hjortespring)  frem til ca. 1990. Herlev Kommune købte lodderne efterhånden som de blev tilgængelige, og huset på nr. 33 blev revet ned. Herefter var hele Smørmosens sydlige del i kommunal varetægt.