Kontakt og links

 

Kontakt Webmaster

 

Om hjemmesiden

Hjemmeside om Smør- og Fedtmosen i Gladsaxe og Herlev kommuner lavet af Jens Mortensen og Peter Godtfredsen med assistance fra Frank Desting m.fl. På siden søges information om mosen samlet. Det gælder historisk, kulturhistorisk, naturhistorisk, biologisk mht. fauna i almindelighed og ornitologi i særdeleshed samt botanik.

Copyright
Alle fotos er med copyright. Hvis ikke andet er angivet, så er fotos taget af Jens Mortensen.

 

Links

Børnenaturcenter Kildegården, Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev, 4452 5797, holder offentlige arrangementer i mosen. På bloggen kan man følge med i, hvad der sker ved tårnet (vedligeholdes ikke pt)..

DN Gladsaxe, Danmarks Naturfredningsforening, har en meget stor hjemmeside om natur og fredninger i Gladsaxe Kommune. DN har også ture i mosen. Se om Smør- og Fedtmosen. Se også DN Herlev.

DOF, Danmarks Ornitologiske Forening, har en særskilt lokal hjemmeside  med kort beskrivelse af fuglelivet.

Fugle og Natur, Danmarks Naturportal, med observationer og beskrivelser af dyr og planter. Se om Smør- og Fedtmosen og observationer herfra.

Frank Destings hjemmeside om Smør- og Fedtmosen, med naturbeskrivelse og udførlige rapporter om mosens fugleliv.

Dansk Botanisk Forening, Danmarks ældste grønne forening med oplysninger om den danske flora.

Geocaching – naturleg med GPS med næsten 13000 gemte poster, heraf flere i Smør- og Fedtmosen.

Hjortespring Naturpleje Forening, der har køer og får på græs på Kildegårdens jorde.

Gladsaxe Kommune har kortlagt 100 søer i kommunen heriblandt flere i Smør- og Fedtmosen. Kommunen har også en grøn guide tilknyttet grønt idecenter.

Haver i mosens nærhed: Slottet i Smørmosen, Hf Smørmosen, Pias have.
Fotos fra mosen:
Cuba Johnny