Kontakt og links

 

Kontakt Webmaster

 

Om hjemmesiden

Hjemmeside om Smør- og Fedtmosen i Gladsaxe og Herlev kommuner lavet af Jens Mortensen (adm.) og Peter Godtfredsen med assistance fra Frank Desting m.fl. På siden søges information om mosen samlet. Det gælder historisk, kulturhistorisk, naturhistorisk, biologisk mht. fauna i almindelighed og ornitologi i særdeleshed samt botanik.

Copyright
Alle fotos er med copyright. Hvis ikke andet er angivet, så er fotos taget af Jens Mortensen.

 

Links

Smør- og Fedtmoserne på Facebook – administreret af Peter Godtfredsen

Fugle og natur i Smør- og Fedtmosen – administreret af Frank Desting

Børnenaturcenter Kildegården, Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev, 4452 5797, holder offentlige arrangementer i mosen. 

DN Gladsaxe og DN Herlev, lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening

DOF, Danmarks Ornitologiske Forening, har en særskilt lokal hjemmeside  med kort beskrivelse af fuglelivet.

Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Du kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

Naturbasen tidligere Fugle og Natur, Danmarks Naturportal, med observationer og beskrivelser af dyr og planter. Se om Smør- og Fedtmosen.

Frank Destings hjemmeside om Smør- og Fedtmosen, med naturbeskrivelse og udførlige rapporter om mosens fugleliv.

Dansk Botanisk Forening, Danmarks ældste grønne forening med oplysninger om den danske flora.

Geocaching – naturleg med GPS med næsten 13000 gemte poster, heraf flere i Smør- og Fedtmosen.

Hjortespring Naturpleje Forening, der har køer og får på græs på Kildegårdens jorde.

Gladsaxe Kommune har kortlagt 100 søer i kommunen heriblandt flere i Smør- og Fedtmosen. Kommunen har også en grøn guide

Og skulle der være brug for en engelsk udgave af lokalitetsbeskrivelsen, fås den her på Birdingplaces