Padder og krybdyr

 

Skrubtudse
Butsnudet Frø
Spidssnudet Frø
Grøn Frø

 

 

Stor Vandsalamander
Lille Vandsalamander

 

 

Almindeligt firben

Snog

Stålorm

Siden under udarbejdelse.

Skildpadde (udsatte rødørede terrapiner og i et enkelt tilfælde guløret terrapin).
Her sammen med bliskylling.