Padder og krybdyr

 

Frøer

Skrubtudse
Butsnudet Frø
Spidssnudet Frø
Grøn Frø

 

Salamandre

Stor Vandsalamander – er sjældnere end lille vandsalamander. Den har et af sine sikre yngleområder i Salamandersøen i den sydlige del af Kildegårdens jorde.
Lille Vandsalamander

 

Øgler

Almindeligt firben

Stålorm

Siden under udarbejdelse.

 

 

 

 

Snog

Snogen er let genkendelig på de gule nakkepletter.

Snogen er almindelig og stedvis talrig i Smør- og Fedtmosen samt ude langs Valnæsvej. Den ses ofte krydse nogle af søerne med højt løftet hoved. Sjældnere ses den lille og varme sig i solen. Det er ikke for ingenting, at Snogemosen ligger her. Det er også i dette område, at der formodes at være et overvintringssted.

 

 

Skildpadder

Skildpadde (udsatte rødørede terrapiner og i et enkelt tilfælde guløret terrapin).
Her sammen med bliskylling.