Hjemmeside om Smør- og Fedtmosen i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Nyhedsarkiv 2013

Nyhedsarkiv 2012

Nyhedsarkiv 2011

Nyhedsarkiv 2010

 

 

Kontakt webmaster@smormosen.dk

Smørmosens blog

Fugletårnet har fået sin

egen blog

Vinterfugletælling
Årets vinterfugletælling blev foretaget af Jens Mortensen d. 4.1.15. Det var solskin og noget blæsende på de åbne områder. Der blev registreret 29 arter, og det ligger på linje med foregående år. Topscoreren antalsmæssigt blev allike med knapt 200 individer - en meget stor flok på Kildegårdens jorde. Ingen usædvanlige observationer. Observationsskema for optælling på de 20 punkter kan ses på Vintertælling 2015.
 
 
 
De efterladte svaneunger
Det er hårdt at være svaneunge i et sent kuld. Det gælder begge mosens par. De tre unger er knapt udvoksede, men forældrene har forladt dem. Den enlige unge holder til omkring Tårnsøen. Den er blevet forsynet med ring. De to andre fra Fedtmosen ses i de mindre søer og på Kildegårdens jorde. 
Fuglemæssigt har en glædelig oplevelse været flere flokke af skægmejser. Dem kan vi håbe på flere af. Duehøg er også set ved flere lejligheder, så det er forhåbentlig en stationær vintergæst.
 
 
Efterårets farver
De mange dage med regn har både skabt oversvømmelser på flere af stierne men også et meget flot, blødt lys i mosen.
 
Tårnenes dag d. 17. august kl. 6-12.
Tårnenes Dag er en konkurrence, hvor fuglekiggere i hele landet dyster om at se flest arter fra netop deres "tårn”. Tårnenes Dag afholdes i år for niende gang, og vi har deltaget hver gang med - og nogle år uden - tånet i Smørmosen! Vi er 10-12 lokale DOF'ere, der står for tællingen. Vi havde fornøjelse af ca. 15 gæster, der trodsede det noget ustadige vejr.
Vi fik 36 arter på dagen, og det var 7 færre end rekordåret 2013.
Vi fik flere usædvanlige arter for mosen: Lille flagspætte, hvidklire, hjejle og sildemåge. Se listen over dagens arter her.
 
 
 
Sommerfuglesjældenhed på Kildegårdens jorde - Gul Høstsommerfugl
  
En usædvanlig gæst i mosen, en gul høstsommerfugl, gæstede mosen i midten af august. Det fik straks en del sommerfugleentusiaster til at aflægge mosen et besøg. Sommerfuglen var, som  det ses på billedet, ikke særligt sky.
 
Mange Guldsmede i mosen
 
 
 
 
 
Valmue år
 
Det er mange år siden, der har været så rødt i mosen. Udover valmuerne er der også store områder med blå kornblomster. Sikken en sommer.
 
Forår med kamp om de gode redepladser
 
 
To par svaner udkæmpede en drabelig kamp i Tårnsøen i perioden 4.-6. april. De plejer at dele mosen mellem sig, så et par holder til i Smørmosen/Tårnsøen, og et par i Fedtmosen.
 
  
 
Atter i år forsøger et par gråstrubet lappedykker sig med en publikumsvenlig rede lige neden for tårnet, mens de forskellige gåsepar har valgt lidt mere skjulte redepladser.
 
 
Nye kasser til Hvinand og mejser sat op i Smør- og Fedtmoserne 16.februar 2014.
 
                                                 
 
Gladsaxe naturgruppe har opsat 3 fuglekasser til Hvinand i Smør- og Fedtmoserne, de er placeret ved Valnæsmose, Nattergalesøen og Tårnsøen. Da der ved andre kasser til bestemte fuglearter har været problemer, f.eks spurve i stærekasser og alliker i uglekasser, har vi mærket kasserne specifikt til hvinand, vi skulle nødigt have, at f.eks en perleugle eller andet optager kassen før anden kommer :-) ! Hvis det virker vil vi ikke tøve med, via relevante medier og naturligvis her på siden, at meddele det. Som det ses på billedet er det, som sædvanlig Jens(på stigen) og Peter, der tager sig af det praktiske.
 
SIDSTE NYT !!!!. Fredag d. 7 marts 2014 ankom 1 hvinand han til mulig yngleplads i Nattergalesøen.
 
 
Vinter i mosen
 
  
En rundtur i mosen giver mulighed for at opleve resterne af efterårets to storme. Der er væltet mange store og mindre træer. 2 februar bød på sol hele dagen - den havde stort set ikke vist sig i januar og på den første solskinsdag trak de første sanglærker over mosen. Foråret er på vej.
 
Natuglekasse
Stormen Bodil nedlagde den 5.december 2013, desværre træet, som den nye natuglekasse var opsat i.
 
 
Gladsaxe naturgruppe har derfor flyttet kassen til et mere opret træ i nærheden
Peter og Jens var i gang den 12.januar 2014.
    

Færdig opsat, så venter vi blot på uglerne. og mens vi venter, er der underholdning af .

Vinterfugletællling
 
Dagen d. 4.1.14 var perfekt til årets vinterfugletælling, som Jens Mortensen har gennemført siden vinteren 1981-82, solen skinnede og der var noget vind. Faktisk var det så mildt, at flere arter opførte sig meget forårsagtigt med sang (grønirisk og gærdesmutte) territoriehævdende (blishøne og mejser) parsøgende (grågås) og flere mejser samt spætmejse havde taget kasse i besiddelse.
Dagen bød på 28 arter - det er nogenlunde som det plejer at være. Antalsmæssigt var det dog noget sløjt for flere arter fx solsort som kun optrådte på 7 punkter med i alt 11 individer. Det er bemærkelsesværdigt få. For 25 år siden var der til sammenligning i nærheden af 60 individer på 3/4 af punkterne. Men der bliver jo også fodret dygtigt i haverne rundt omkring, så forhåbentlig er de her. Tællingen med tilføjelser af det, der rørte sig mellem tællepunkterne kan ses på dofbasen.
 
 
 
Gå til Nyhedsarkiv 2013 for at se, hvad der skete i mosen sidste år.