Lærker, svaler, pibere og vipstjerter

 

Sanglærke * – fåtallig yngletrækfugl. Især forår – og gerne meget tidligt på foråret – ses flokke på 50-100 sanglærker trække over mosen. Årligt høres 1-3 syngende hanner over Kildegårdens jorde. Usikkert hvor mange af dem, der rent faktisk yngler. Tilbage i 1970-80’erne var der 6-8 ynglepar

 

 

Hedelærke – fåtallig trækgæst. Den ses ikke årligt. Som regel alene eller to-tre stykker sammen. Sjældnere flokke på 10. Kendes på kaldet og den meget korte hale. Tilbage i 1970’erne er den kun registreret 5 gange.

Observationer af Sanglærke i Dofbasen.

Læs mere om Sanglærke på og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Hedelærke i Dofbasen.

Læs mere om Hedelærke og hør dens stemme på DOF.

LandsvaleA

SvaleungerfodresA

Landsvale * – fåtallig yngletrækfugl. Yngler sandsynligvis på en eller flere af gårdene i området – reder er observeret på Klausdal og i 2016 tillige ved Kildegård, hvor der blev observeret 5 unger i rede i shelter. Almindelig på træk forår og efterår. 

Observationer af Landsvale i Dofbasen.

Læs mere om Landsvale og hør dens stemme på DOF.

Bysvale * – fåtallig yngletrækfugl. Yngler sandsynligvis på en eller flere af gårdene i området, men reder er ikke fundet. Om sommeren ses familier fouragere i mosen. Almindelig på træk forår og efterår.

 

Digesvale – fåtallig trækgæst.

Observationer af Bysvale i Dofbasen.

Læs mere om Bysvale og hør dens stemme på DOF.

 

Observationer af Digesvale i Dofbasen.

Læs mere om Digesvale og hør dens stemme på DOF.

 

Engpiber – almindelig trækfugl. Ses ofte rastende på Kildegårdens jorder både forår og især efterår.

 

 

Skovpiber – fåtallig trækgæst – årligt forekommende – raster på Kildegårdens jorde. Har tilbage i starten af 1980’erne ynglet i Smørmosen med to-tre par.

 

 

Markpiber – meget sjældent forekommende – 1 observation

Rødstrubet piber – meget sjældent forekommende – 4 observationer

Observationer af Engpiber i Dofbasen.

Læs mere om Engpiber og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Skovpiber i Dofbasen.

Læs mere om Skovpiber og hør dens stemme på DOF.

Hvid vipstjert* – fåtallig ynglefugl. Ses årligt på træk og rastende på markerne. 1-2 par yngler sandsynligvis ved gårdene i Fedtmosen.

Observationer af Hvid vipstjert i Dofbasen.

Læs mere om Hvid vipstjert og hør dens stemme på DOF.

 

Gul vipstjert – almindeligt forekommende på træk forår og efterår.

 

 

Bjergvipstjert -fåtallig trækgæst – årligt forekommende med få iagttagelser

 

 

 

 

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

 

Observationer af Gul vipstjert i Dofbasen.

Læs mere om Gul vipstjert og hør dens stemme  på DOF.

Observationer af Bjergvipstjert i Dofbasen.

Læs mere om Bjergvipstjert og hør dens stemme på DOF.