Lærker, svaler, pibere og vipstjerter

 

Sanglærke * – fåtallig yngletrækfugl. Især forår ses flokke på 50-100 sanglærker trække over mosen. Årligt høres 1-3 syngende hanner over Kildegårdens jorde. Usikkert hvor mange af dem, der rent faktisk yngler.

Observationer af Sanglærke i Dofbasen.

Læs mere om Sanglærker på DOF og hør dens stemme.

LandsvaleA

SvaleungerfodresA

Landsvale * – fåtallig yngletrækfugl. Yngler sandsynligvis på en eller flere af gårdene i området – reder er observeret på Klausdal og i 2016 tillige ved Kildegård, hvor der blev observeret 5 unger i rede i shelter. Almindelig på træk forår og efterår.

Observationer af Landsvale i Dofbasen.

Læs mere om Landsvaler på DOF og hør dens stemme.

 

Bysvale * – fåtallig yngletrækfugl. Yngler sandsynligvis på en eller flere af gårdene i området. Almindelig på træk forår og efterår.

Observationer af Bysvale i Dofbasen.

Læs mere om Bysvaler på DOF og hør dens stemme.

 

Engpiber – almindelig trækfugl. Ses ofte rastende på Kildegårdens jorder.

Observationer af Engpiber i Dofbasen.

Læs mere om Engpiber på DOF og hør dens stemme.

 

Hvid vipstjert* – fåtallig ynglefugl. Ses årligt på træk og rastende på markerne. 1-2 par yngler sandsynligvis ved gårdene i Fedtmosen.

Observationer af Hvid vipstjert i Dofbasen.

Læs mere om Hvid vipstjert på DOF og hør dens stemme.

 

Trækgæster:

Digesvale – ikke årligt forekommende

Gul vipstjert – årligt forekommende

Bjergvipstjert – årligt forekommende – fåtallig

Skovpiber – årligt forekommende – fåtallig

Markpiber – meget sjældent forekommende – 1 observation

Rødstrubet piber – meget sjældent forekommende – 4 observationer

Hedelærke –  ikke årligt forekommende