Gårdene på Gråpilevej

Et par postarbejdere/ekstrabude Bent Pedersen og Jens Mortensen tog fotos af postturen på Gråpilevej, der ligger i Bagsværd Postdistrikt, i sommeren 1979.

Det går lidt opad mod Gråpilevej 18.

Postkassen hang ved døren ind til gården.

Så går det nedad mod nr. 24. Der er el-master langs vejen, og der er en krydsende højspændingsledning. Begge dele er i dag lagt i jorden.

Indkørslen til Gråpilevej 24. Midt i billedet går til højre vejen ned mod et sommerhus i Smørmosen og ned gennem østfolden.

Aflevering af breve i brevsprækken i døren. I dag sidder kassen nede i starten af Gråpilevej.

Der er tid til en tår vand fra pumpen på gårdspladsen. Bemærk at der i længen, som var hestestald, også er en bolig længst til venstre. Det var vidst en af hestepigerne, der boede der.

Gråpilevej 24 i baggrunden. Vejen grener af mod Smørmosen. Der er tid til at klappe hesten.

 

Turen ned mod sommerhuset, der øjnes svagt i midten af billedet, og videre ned i Smørmosen.

Der var masser af hestefolde i den østlige del af ejendommen. I midten af billedet ses ‘duemandens’ skurvogne.

Så går turen tilbage mod Bagsværd med Værebroparken i Baggrunden.