Fisk

 

Siden 1975 er der med års mellemrum foretaget analyser af fiskelivet i moserne. Første gang i 1975 var det Danmarks Fiskeri og Havundersøgelsers afdeling for ferskvandsfiskeri. I 2005 foretog Fiskeøkologisk Laboratorium en undersøgelse af vandplanter, smådyr, fisk og vandkemiske forhold. Siden har Gladsaxe Kommune stået for undersøgelser af 100 søer i kommunen herunder dem i Gladsaxes del af Smør- og Fedtmosen i 2007 med opfølgning i 2013.

 

Der er konstateret  ni fiskearter i mosen.

Under udarbejdelse.

 

Aborre

Læs mere om Aborre på Miljøstyrelsens artsoversigt.

 

Brasen

 

Læs mere om Brasen på Miljøstyrelsens artsoversigt.

Gedde

Gedden er en almindelig rovfisk i mange af de større mosehuller, hvor den ernærer sig af de mange brasen, skaller og sudere. Den tilskrives også at tage for sig af retterne, når der er nyudklækkede unger af ænder, vandhøns og lappedykkere. Dette eksemplar er fotograferet netop som det er på vej fra Valnæs mose ned i Tibberup å marts 2020.
I år, hvor der er hård frost med isdække, går en del gedder til, og de kan så ses under isen eller når denne bryder op i vandkanten. Nogle af dem er ret så store.

Læs mere om Gedde på Miljøstyrelsens artsoversigt.

 

Karpe

Læs mere om Karpe på Miljøstyrelsens artsoversigt.

 

Karusse

Læs mere om Karusse på Naturportalen.

 

Regnløje

Læs om regnløjen på Fugle og natur.

 

Rudskalle

Læs mere om Rudskalle på Miljøstyrelsens artsoversigt.

 

Suder

 

Ål

 

Brasenskalle

Brasenskalle er en hybrid mellem en brasen og en skalle.

Læs mere om Suder på Miljøstyrelsens artsoversigt.

Læs mere om Ål på Miljøstyrelsens artsoversigt.

 

 

[/wc_column]

Under udarbejdelse.

[/wc_row]