Kort over Smør- og Fedtmosen

Om navngivning og nummerering

I Herlev Kommunes del af Smør- og Fedtmosen har stort set alle søer fået et navn. I anledning af Herlev Kommunes 100 års jubilæum som selvstændig kommune (den blev udskilt fra Gladsaxe i 1909), var der udskrevet en borgerkonkurrence om navngivning af kommunens søer. Det engagerede et par hundrede borgere sig i, og der kom nogle gode og relevante navne ud af det.

I Gladsaxe Kommunes del har søerne i villakvartererne og umiddelbart tilgrænsede søer fået et navn. Øvrige søer i Smør- og Fedtmosen har i publikationen  Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007_100søer fået et nummer. Det er dem, der referes til som Sø nr. 85 til og med Sø nr. 98.

Undertegnede har suppleret med nogle navne, som dels kan forekomme logiske, dels bruges af nogle af mosens brugere. Det drejer sig om:

Jernaldersøerne lige syd for Jernalderbyen

Fedtmosens sydlige rørsump

Gråpile Sø ved starten af Gråpilevej

Nyttehave Sø øst for Værebro Nyttehaver

Våbengaards Mose på Smørmosestien 20, hvor familien Våbengaard i mange år havde have.

Boghvedeholm Sø

En del af de nummerede søer ligger sammen med mindre vandhuller, der har fået bogstaverne a-c.

Sø nr. 101-104 ligger nærmest utilgængeligt. De indgår ikke i kommunens undersøgelse af 100 søer.

I Smørmosens sydøstlige hjørne ligger en række tørvegrave, der ligeledes er stort set utilgængelige. De har fået numrene Tørv 1-7.

Se mere om søer, moser, vandhuller og tørvegrave i de enkelte områder af mosen på:

Smørmosen Nord

Smørmosen Syd

Fedtmosen

Kildegårdens jorde

Valnæsvej