Kort over Smør- og Fedtmosen

Om navngivning og nummerering

I Herlev Kommunes del af Smør- og Fedtmosen har stort set alle søer fået et navn. I anledning af Herlev Kommunes 100 års jubilæum som selvstændig kommune (den blev udskilt fra Gladsaxe i 1909), var der udskrevet en borgerkonkurrence om navngivning af kommunens søer. Det engagerede et par hundrede borgere sig i, og der kom nogle gode og relevante navne ud af det.

I Gladsaxe Kommunes del har søerne i villakvartererne og umiddelbart tilgrænsede søer fået et navn. Øvrige søer i Smør- og Fedtmosen har i publikationen  Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007_100søer fået et nummer. Det er dem, der referes til som Sø nr. 85-Sø nr. 98.

Undertegnede har suppleret med nogle navne, som dels kan forekomme logiske, dels bruges af nogle af mosens brugere. Det drejer sig om:

Jernaldersøerne lige syd for Jernalderbyen

Fedtmosens sydlige rørsump

Gråpile Sø ved starten af Gråpilevej

Nyttehave Sø øst for Værebro Nyttehaver

Våbengaards Mose på Smørmosestien 20, hvor familien Våbengaard i mange år havde have.

Boghvedeholm Søerne

En del af de nummerede søer ligger sammen med mindre vandhuller, der har fået bogstaverne a-c.

Sø nr. 101-104 ligger nærmest utilgængeligt. De indgår ikke i kommunens undersøgelse af 100 søer.

I Smørmosens sydøstlige hjørne ligger en række tørvegrave, der ligeledes er stort set utilgængelige. De har fået numrene Tørv 1-7.

Se mere om søer, moser, vandhuller og tørvegrave i de enkelte områder af mosen på:

Smørmosen Nord

Smørmosen Syd

Fedtmosen

Kildegårdens jorde

Valnæsvej