Spætmejser, træløbere og tornskader

Spætmejse* – Alindelig yngletrækfugl/ynglestandfugl. Tidligere sjælden gæst i mosen med få årlige observationer. Siden 2007 ynglende – de første år i Smørmosen ved pensionisthaverne – i 2009 ved have for enden af Frøstjernevej. 2012, 2015 og 2017 i kasse nr. 100, i 2013-14 kasse nr. 98. Spætmejsen er en livlig og ikke mindst støjende fugl. Den har tydeligvis være i fremgang siden midten af 2000’erne. 2-5 ynglepar.

Observationer af Spætmejse i Dofbasen.

Læs mere om Spætmejse og hør dens stemme på DOF.

Træløber* – uregelmæssig yngletrækfugl – trækgæst – vintergæst. Har ynglet 2015-17 med sikkerhed, da der er set voksne fugle med føde. De mere utilgængelige steder i mosen er ikke tjekket for reder. Der er opsat 3 træløberkasser i Smørmosen, men de har ikke været anvendt af træløbere – så vidt vides.
Træløberen ses ofte i den nordøstlige ende af Smørmosen.

Observationer af Træløber i Dofbasen.

Læs mere om Træløber og hør dens stemme på DOF.

Korttaaet-traeloeber_A

Korttået Træløber – sjælden strejfgæst i mosen. Set første gang i 2000. I januar-februar 2010 opholdt et par sig i Smørmosen.

Observationer af Korttået træløber i Dofbasen.

Læs mere om Korttået træløber og hør dens stemme på DOF.

 

Rødrygget Tornskade – Fåtallig trækgæst. Ses ikke årligt i mosen.

 

 

 

Stor tornskade – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 2006.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Rødrygget tornskade i Dofbasen.

Læs mere om Rødrygget tornskade og hør dens stemme på DOF.