Mejser

Halemmejse_S

Halemejse_N

Halemejse* – uregelmæssig yngletrækfugl, almindelig strejffugl. Nogle år ses halemejsen slet ikke i sommermånederne – andre år ses en eller to familieflokke med nyudfløjne unger, der kan være fra mosen. Halemejsen beskrives ofte som ‘en bordtennisbold med styrefjer’. Den træffes i to udgaver. Den nordlige race, hvor hoved og underside er kridhvide, og den sydlige race, hvor der er en mørk stribe hen over øjet, og bugen er mørkere plettet. I vinterhalvåret træffes mejsetog med begge racer.

Observationer af Halemejse i Dofbasen.

Læs mere om Halemejse på DOF og hør dens stemme.

Sumpmejse_A2

Sumpmejse* – ynglestandfugl. Høres året rundt ved Jernalderbyen ved Værebrovej og yngler her. Muligvis 1-2 ynglepar mere.

Observationer af Sumpmejse i Dofbasen.

Læs mere om Sumpmejse på DOF og hør dens stemme.

 

Sortmejse – fåtallig trækgæst. Yngler i villakvartererne rundt om mosen, og individer herfra ses lejlighedsvist fouragere i mosen.

Observationer af Sortmejse i Dofbasen.

Læs mere om Sortmejse på DOF og hør dens stemme.

Blaamejse_A

Blåmejse* – almindelig ynglestandfugl. Ses og høres i hele mosen. 20-25 ynglepar.

Observationer af Blåmejse i Dofbasen.

Læs mere om Blåmejse på DOF og hør dens stemme.

Musvit_A

Musvit* – almindelig ynglestandfugl. Ses og høres i hele mosen. 40-50 ynglepar.

Observationer af Musvit i Dofbasen.

Læs mere om Musvit på DOF og hør dens stemme.

Skaegmejse_A

Skægmejse – sjælden vintergæst.

 

 

 

 

 

Pungmejse – uregelmæssig yngletrækfugl. Ynglede flere steder i mosen i 1980’erne. Siden da er der observeret et par reder, men ikke konstateret sikre ynglefund.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Skægmejse i Dofbasen.

Læs mere om Skægmejse på DOF og hør dens stemme.

 

 

 

Observationer af Pungmejse i Dofbasen.

Læs mere om Pungmejse på DOF og hør dens stemme.