Mejser

Halemmejse_S

Halemejse_N

Halemejse* – uregelmæssig yngletrækfugl, almindelig strejffugl. Nogle år ses halemejsen slet ikke i sommermånederne – andre år ses en eller to familieflokke med nyudfløjne unger, der kan være fra mosen. Halemejsen beskrives ofte som ‘en bordtennisbold med styrefjer’. Den træffes i to udgaver. Den nordlige race, hvor hoved og underside er kridhvide, og den sydlige race, hvor der er en mørk stribe hen over øjet, og bugen er mørkere plettet. I vinterhalvåret træffes mejsetog med begge racer.
CR angiver fem ynglepar i 1983. Skøn for nutiden er et par i Smørmosen og et par i Fedtmosen.

Observationer af Halemejse i Dofbasen.

Læs mere om Halemejse og hør dens stemme på DOF.

Sumpmejse_A2

Sumpmejse* – ynglestandfugl. Høres året rundt ved Jernalderbyen ved Værebrovej og yngler her. Muligvis to-tre ynglepar mere i Smørmosen, hvor den sandsynligt yngler i de mere utilgængelige dele af mosen.

Observationer af Sumpmejse i Dofbasen.

Læs mere om Sumpmejse og hør dens stemme på DOF.

 

Sortmejse – sporadisk gæst året rundt, fåtallig trækgæst. Yngler i villakvartererne rundt om mosen, og individer herfra ses lejlighedsvist fouragere i mosen.

Observationer af Sortmejse i Dofbasen.

Læs mere om Sortmejse og hør dens stemme på DOF.

Blaamejse_A

Blåmejse* – meget almindelig ynglestandfugl. Ses og høres i hele mosen. Formodentlig 20-25 ynglepar. Bruger de opsatte kasser.

Observationer af Blåmejse i Dofbasen.

Læs mere om Blåmejse og hør dens stemme på DOF.

Musvit_A

Musvit* – meget almindelig ynglestandfugl. Ses og høres i hele mosen. Formodentlig 40-50 ynglepar. Ynglebestanden på landsplan er gået lidt ned, og det fornemmes også i Smør- og Fedtmosen. CR registrerede 71 ynglepar i 1983, og skriver selv, at det var et godt år som følge af en mild vinter.

Observationer af Musvit i Dofbasen.

Læs mere om Musvit og hør dens stemme på DOF.

Skaegmejse_A

Skægmejse – sjælden vintergæst. Næsten årlig siden 2014.

 

 

 

 

 

Pungmejse – uregelmæssig yngletrækfugl. Ynglede første gang i 1979, derefter i 1980, 1982, 1983 (med fem registrerede reder og op til fire ynglepar – CR), 1984 og 1985. Siden da er der observeret et par reder, men ikke konstateret sikre ynglefund.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Skægmejse i Dofbasen.

Læs mere om Skægmejse og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

Observationer af Pungmejse i Dofbasen.

Læs mere om Pungmejse og hør dens stemme på DOF.