Blomster

Under udarbejdelse

Bregner

Strudsvinge
Denne bregne findes i skyggefulde områder af mosen. Som vildtvoksende er den sjælden i Danmark. De eksemplarer der findes i mosen kan være forvildede fra de gamle haver.

Hører til fjerbregnefamilien.

Læs mere om strudsvinge i Felthåndbogen på Fugle og natur

Kærmangeløv

Hører til dunbregnefamilien.

Læs mere om kærmangeløv i Felthåndbogen på Fugle og natur

Ranunkelordenen

Anemone – hvid
Anemonen blomstrer i april-maj og findes især i bunden af de skovagtige partier i Smørmosen.

 

Læs mere om hvid anemone i Felthåndbogen på Fugle og natur

Anemone – gul

Læs mere om gul anemone i Felthåndbogen på Fugle og natur

Erantis

Erantis breder sig i det tidlige forår især i den nordlige del af Smørmosen, hvor der har været tørvelodder.

Læs mere om erantis i Felthåndbogen på Fugle og natur

Vorterod

Læs mere om vorterod i Felthåndbogen på Fugle og natur

Valmuefamilien

Korn-valmue
Korn-valmuen er knyttet til de dyrkede marker. Den kan som regel findes langs Kostien, og så er der år, hvor markerne hele vejen op til Klausdalsbrovej er dækket af valmuer. Et fantastisk syn.

Læs mere om valmue i Felthåndbogen på Fugle og natur

Skov-valmue
Korn-valmuen er knyttet til de dyrkede marker. Den kan som regel findes langs Kostien, og så er der år, hvor markerne hele vejen op til Klausdalsbrovej er dækket af valmuer. Et fantastisk syn.

Læs mere om valmue i Felthåndbogen på Fugle og natur

Nældefamilien

Stor nælde

Læs mere om  stor nælde i Felthåndbogen på Fugle og natur

Rosenfamilien

Rævehale spirea.

Forvildet fra de gamle haver ved Smørmosestien.

 

Ærteblomstfamilien

Kællingetand – almindelig

Læs mere om  kællingetand i Felthåndbogen på Fugle og natur

Kløver – gul

Læs mere om  gul kløver i Felthåndbogen på Fugle og natur

Almindelig knopurt

Læs mere om  almindelig knopurt i Felthåndbogen på Fugle og natur

Kattehalefamilien

Kattehale

Læs mere om  kattehale i Felthåndbogen på Fugle og natur

Natlysfamilien

Lodden dueurt

Læs mere om  lodden dueurt i Felthåndbogen på Fugle og natur

Storkenæbfamilien

Storkenæb – pyrenæisk

Læs mere om  pyrenæisk storkenæb i Felthåndbogen på Fugle og natur

Skovsyrefamilien

Skovsyre

Skovsyre er en almindelig plante i de skovrige dele af mosen. Bladene har en karakteristisk syrlig smag, og den er spiselig – i beherskede mængder.

Læs mere om  skovsyre i Felthåndbogen på Fugle og natur

Violfamilien

Martsviol

Læs mere om  martsviol i Felthåndbogen på Fugle og natur

Korsblomstfamilien

Ager-sennep

Læs mere om agersennep på Wikipedia

Kodriverfamilien

Kodriver – hulkravet

Vokser lige syd for kanalen mellem Nattegalesøen og Stadagersøen.

Læs mere om  hulkravet kodriver i Felthåndbogen på Fugle og natur

Lyngfamilien

Bøllefamilien

Nellikefamilien

Trævlekrone

Læs mere om  trævlekrone i Felthåndbogen på Fugle og natur

Salturtfamilien

Skedeknæfamilien

Rødknæ – almindelig

Læs mere om  almindelig rødknæ i Felthåndbogen på Fugle og natur

Skærmplantefamilien

Pastinak

Læs mere om  pastinak i Felthåndbogen på Fugle og natur

Singrønfamilien

Liden Singrøn – Vinca

Forvildet kulturplante fra de tidligere haver langs Smørmosestien.

Læs mere om  liden singrøn i Felthåndbogen på Fugle og natur

Snerlefamilien

Gærdesnerle

 

Rubladfamilien

Bleggul kulsukker

 

Skov-forglemmigej

Læs mere om  skov-forglemmigej i Felthåndbogen på Fugle og natur

Slangehoved

 

Gyvelkvælerfamilien

Stor skjaller

 

Vejbredfamilien

Læbeblomstfamilien

Krybende læbeløs

Læs mere om  krybende læbeløs i Felthåndbogen på Fugle og natur

Hamp-hanekro

Læs mere om  hamp-hanekro i Felthåndbogen på Fugle og natur

Døvnælde
Døvnælde ligner lidt en brændenælde, men den har ingen brændehår.

Læs mere om brændenælde i Felthåndbogen på Fugle og natur

Almindelig guldnælde

 

Læs mere om  almindelig guldnælde i Felthåndbogen på Fugle og natur

Klokkefamilien

Kurveplantefamilien

Kornblomst

Ses i kanten af de dyrkede marker på Kildegårdens jorde – ofte sammen med valmuer og hvid okseøje.

Læs mere om  kornblomst i Felthåndbogen på Fugle og natur

Storkronet eng-gedeskæg

Læs mere om  storkronet eng-gedeskæg i Felthåndbogen på Fugle og natur

Ager-tidsel

Læs mere om  ager-tidsel i Felthåndbogen på Fugle og natur

Tusindfryd

Læs mere om  tusindfryd i Felthåndbogen på Fugle og natur

Lugtløs kamille

Ses i kanten af de dyrkede marker på Kildegårdens jorde – ofte sammen med valmuer og kornblomst.

Læs mere om  lugtløs kamille i Felthåndbogen på Fugle og natur

Følfod

Læs mere om  følfod i Felthåndbogen på Fugle og natur

Almindelig røllike

Læs mere om  almindelig røllike i Felthåndbogen på Fugle og natur

Rejnfan – Guldknap 

En meget karakteristisk blomst, hvor det folkelige navn ‘guldknap’ giver god mening.

Læs mere om  rejnfan i Felthåndbogen på Fugle og natur

Tusindstråle

Forvildet haveplante – ses især i de tidligere haver langs Smørmosestien.

Læs mere om  tusindstråle i Felthåndbogen på Fugle og natur

Gyldenris

Alle tre arter af gyldenris findes i Smør- og Fedtmosen. Det er haveplanter, der har bredt sig som invasive arter. De er meget dominerende langs mange af stierne.

De bliver bekæmpet i både Gladsaxe og Herlev.

Læs mere om  almindelig gyldenris i Felthåndbogen på Fugle og natur

Læs mere om  canadisk gyldenris i Felthåndbogen på Fugle og natur

Læs mere om  sildig gyldenris i Felthåndbogen på Fugle og natur

Hyacintfamilien

Russisk skilla

En forvildet haveplante, der især ses i Smørmosen, hvor der tidligere har været haver.

Læs mere om  russisk skilla på Wikipedia

Løgfamilien

Rams-løg

Ramsløg kendes først og fremmest på sin kraftige duft af hvidløg. Den kaldes også nordens hvidløg.

Den har brede blade om i foråret hvide blomster  i skærmform på en stilk.

Den findes i en af de gamle haver, der lå i Smørmosen ud til engen. Det er lige ved Sø nr. 91. Og stien rundt om ‘feddet’ passerer lige forbi.

Det er meget populært at plukke ramsløgene i det tidlige forår og bruge dem i madlavning.

Læs mere om  ramsløg i Felthåndbogen på Fugle og natur

Narcisfamilien

Orkidefamilien

Skov-gøgeurt

Læs mere om  Skov-gøgeurt i Felthåndbogen på Fugle og natur

Nikkende hullæbe

En forholdsvis sjælden orkide, der ikke observeres årligt i mosen.

 

Sivfamilien

Halvgræsfamilien

Græsfamilien

Arumfamilien

Plettet Arum

Vokser i god muld i skove, ses i de gamle haver langs Smørmosestien. Frugtstanden er karakteristisk.

Der er to beslægtede arter: Dansk arum og italiensk arum. Det kan være svært at skelne mellem dem.

Læs mere om  plettet arum i Felthåndbogen på Fugle og natur