Vandplanter

Hvid nøkkerose

Gul åkande

Kærmysse

Omgivet af andemad

Vandrøllike

Gul iris

Dunhammer – bredbladet

Engkabbeleje