Duer, gøge og ugler

RingdueA

Ringdue* – almindelig ynglestandfugl, trækgæst og vintergæst. Ses og høres alle steder i mosen i yngletiden. 15-20 ynglepar.

Observationer af Ringdue i Dofbasen.

Læs mere om Ringduen på DOF og hør dens stemme.

 

Tyrkerdue – uregelmæssig gæst året rundt. Fra at have været en almindelig ynglestandfugl i de tilstødende villakvarterer og dermed almindelig gæst i mosen til op i 1990’erne er tyrkerduen gået voldsomt tilbage i antal. Yngler sandsynligvis stadig i enkelte haver. Den ses sjældent i mosen.

Observationer af Tyrkerdue i Dofbasen.

Læs mere om Tyrkerduen på DOF og hør dens stemme.

 

Huldue – sjælden trækgæst. Ses overflyvende – ofte få individer i flokke af ringduer.

Observationer af Huldue i Dofbasen.

Læs mere om Hulduen på DOF og hør dens stemme.

 

Gøg* – almindelig yngletrækfugl. Gøgen høres tydeligt forår og sommer i mosen. Formodentlig 2-3 ynglepar.

Observationer af Gøg i Dofbasen.

Læs mere om Gøgen på DOF og hør dens stemme.

NatugleA

NatugleungerA

Natugle* – uregelmæssig ynglestandfugl. Natuglen har ynglet i 1970-1980’erne i en kasse i en af de gamle haver ud mod Hillerødmotorvejen. I 1990’erne forsvandt den for så at dukke op i en nyopsat kasse i Smørmosen i 2001. Her kom der 5 unger ud af det. Kassen blæste ned den følgende vinter og der har ikke været ynglende ugler siden. I mosen hænger 3 uglekasser og i mosens nærhed yderligere 3 kasser. I 2010 blev kassen i haven ved Hillerødmotorvejen taget i brug og der kom 3 unger ud. I 2011 blev kassen ved Gråpilevej taget i brug. Formodning om yngel men unger ikke set.

Observationer af Natugle i Dofbasen.

Læs mere om Natuglen på DOF og hør dens stemme.

SkovhornugleA

Skovhornugle – regelmæssig vintergæst. I kortere perioder i 1970’erne og 1980’erne har der været overvintrende skovhornugler i Fedtmosen. I 00’erne har der været fast overvintring i en skovfyr på Frøstjernevej. I 2009 ankom 4-5 ugler, men de forlod træet efter få dage. I vinteren 2010-2011 blev op til 9 skovhornugler set på Kildemosen. Her er der fortsat overvintrende skovhornugler vinteren 2015-16, hvor mindst 3 individer er set. Se Keld Rasmussens fotos fra Frøstjernevej.

Sommeren 2010 blev der konstateret ynglende skovhornugle i området Værebrovej/Rødpilevænget. Der sås 3 udfløjne unger. Sandsynligvis har der været ynglende fugle også i sommeren 2012.

 

Mosehornugle – sjælden trækgæst

Observationer af Skovhornugle i Dofbasen.

Læs mere om Skovhornuglen på DOF og hør dens stemme.