Hønsefugle

FasanA

Fasan* – almindelig ynglestandfugl. Formodentlig 1-2 par og flere enkeltindivider – hanner. Flere individer overnatter om vinteren i Smørmosen i området ved den krogede eg ved indgangen til mosen fra Klausdalsbrovej.

 

 

 

 

 

Observationer af Fasan i Dofbasen.

Læs mere om Fasanen på DOF og hør dens stemme.

 

Agerhønen – ’uddøde’ i 1980’erne i mosen. Agerhønen har haft det svært i hele Danmark med et intensivt landbrug. Et bynært område med menneskelig færden og ikke mindst løsgående hunde har ikke gjort betingelserne nemmere.

Observationer af Agerhøne i Dofbasen.

Læs mere om Agerhønen på DOF og hør dens stemme.

Vandrikse* – fåtallig ynglefugl. Vandriksen høres årligt flere steder i mosen især forår og sommer men de senere år med mildere vintre er det som om den opholder sig i mosen året rundt. Svært at vide om der er tale om ynglende fugle. Formodentlig 2-3 par.

Observationer af Vandrikse i Dofbasen.

Læs mere om Vandriksen på DOF og hør dens stemme.

RoerhoeneA

Grønbenet Rørhøne* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i de mindre vandhuller også i de utilgængelige dele af mosen. Formodentlig 8-10 par. Efter 2010 er den med sikkerhed registreret i 4 vandhuller. Spørgsmålet er om den er gået lidt ned i yngleantal.

Observationer af Rørhøne i Dofbasen.

Læs mere om Rørhønen på DOF og hør dens stemme.

BlishøneA

Blishøne* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i de større vandhuller og søer. Formodentlig 10-15 ynglepar.

Observationer af Blishøne i Dofbasen.

Læs mere om Blishønen på DOF og hør dens stemme.