Sejlere, skrigefugle og spætter

Mursejler  – almindelig sommergæst. Ses og høres jagende over mosen sommeren igennem.

 

Observationer af Mursejler i Dofbasen.

Læs mere om Mursejleren og hør dens stemme på DOF.

Isfugl – sjælden sommer-, træk og vintergæst. Isfuglen er set oftere de senere år. I isvintre ses den ved isfrie dele af Værebro Å.

I sommeren 2020 har et eksemplar vist sig i Tårnsøen. I september er der daglige observationer, og der har været dage med to eksemplarer og en enkelt dag med tre.

Observationer af Isfugl i Dofbasen.

Læs mere om Isfugle og hør dens stemme på DOF.

St.FlagspætteA

Stor Flagspætte* – almindelig ynglestandfugl. I 1970-80’erne blev antallet af ynglepar opgjort til et måske to par. I dag vurderes bestanden til mindst tre par, visse år måske op til fem par.

Observationer af Stor Flagspætte i Dofbasen.

Læs mere om Stor Flagspætte og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

Lille Flagspætte – fåtallig rastegæst. Den er truffet i februar 1979, vinteren 1979-80 og igen i vinteren 1981-82. Siden 1994 er den registreret otte gange.

Observationer af Lille Flagspætte i Dofbasen.

Læs mere om Lille Flagspætte og hør dens stemme på DOF.

 

Sortspætte – sjælden rastegæst. Den er set i alt otte gange, de fem tilbage i 1990’erne.

Observationer af Sortspætte i Dofbasen.

Læs mere om Sortpætteog hør dens stemme på DOF.

 

Vendehals – meget sjælden gæst i mosen. Den har ynglet en gang i 1974 i et hul i en pil i Fedtmosen. Den sås årligt i 1970-80’erne, men er ikke registreret siden 1993.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Vendehals i Dofbasen.

Læs mere om Vendehals og hør dens stemme på DOF.