Sejlere, skrigefugle og spætter

 

Mursejler  – almindelig sommergæst. Ses og høres jagende over mosen sommeren igennem.

 

Isfugl – sjælden sommer-, træk og vintergæst. Isfuglen er set oftere de senere år. I isvintre ses den ved isfrie dele af Værebro Å.

 

 

Observationer af Mursejler i Dofbasen.

Læs mere om Mursejleren på DOF og hør dens stemme.

Observationer af Isfugl i Dofbasen.

Læs mere om Isfugle på DOF og hør dens stemme.

St.FlagspætteA

Stor Flagspætte* – almindelig ynglestandfugl. Ynglebestand ca. 5 par.

 

 

 

 

Lille Flagspætte – fåtallig rastegæst

Sortspætte – sjælden rastegæst

Observationer af Stor Flagspætte i Dofbasen.

Læs mere om Stor Flagspætte på DOF og hør dens stemme.

 

 

Observationer af Lille Flagspætte i Dofbasen.

Læs mere om Lille Flagspætte på DOF og hør dens stemme.