Svanepar i mosen gennem mange år

Der er sædvanligvis et par og nogle gange to par ynglende knopsvaner i mosen. Svaner tåler dårligt selskab af andre ynglende par, så er der et par i Smørmosen, kan det til nød accepteres, at der er et par mere i Fedtmosen.

Zoologisk museum overvåger de ringmærkede svaner i Danmark. Det gælder også vores lokale par. Her har svanen mærket med Gul plastring YY5, en hun, været ynglende i Smør- og Fedtmosen siden 2012. Hun blev mærket i foråret 2009 i Utterslev Mose som 2-årig. Samme efterår dannede hun par med Gul EC8, og de holdt de følgende år til i Utterslev Mose, Sortedamssøen og Gentofte Sø. Det er ikke oplyst, om parret ynglede frem til 2012.

Sidste gang YY5 og EC8 sås sammen er 10.4.2013. Fra ynglesæsonen 2014 var YY5 sammen med ETU, og de ynglede succesfuldt i 2014 med to unger. Det var oven på en drabelig kamp med et andet par (blå CCY og gul YHO) om retten til territorie i april måned.

     

Det er hannerne, der udkæmper den drabelige kamp, men hunnerne følger kampen på tæt hold. Kampen kan ende med, at den ene dør. Det skete ikke i dette tilfælde, og der var ynglende par i både Smør- og Fedtmosen det år. Det var blå CCY og gul YHO, der vandt retten til Tårnsøen, og de kommende år var YY5 og ETU ynglende i Fedtmosen med rede i Valnæs Mose.

I 2015 fik Smørmoseparret 1 unge og Fedtmoseparret 4 unger. I 2016 fik begge par 3 unger. I 2017 fik Fedtmoseparret 2 unger. Smørmoseparret var ikke registreret som ynglende med succes.

Efteråret 2017 registreredes YY5 alene i Utterslev Mose og i 2018 dannede den par med Blå EPA, og de ynglede. Et nyt par etablerede sig i Tårnsøen blå EKC og blå PTT. Antallet af unger blev ikke registreret.

I 2019 var ynglen i begge moser usikker. I 2020 var der reder i begge moser, og parret i Fedtmosen registreres med 5 unger, der hurtigt reduceredes til 2.

I 2021 blev Fedtmoseparret registreret på rede i Valnæs Mose. Reden blev forladt. Parret i Smørmosen lykkedes tilsyneladende heller ikke. Februar 2022 indfandt parret YY5-EPA sig i Valnæs Mose, og de fik tre unger, hvor den ene hurtigt gik til.

Følg med i de to svaner YY5 og EPAs opholdssteder i opgørelsen fra Zoologisk Museum. ZOOLOGISK MUSEUM YY5-EPA