Siden under opbygning

 

Smørmosen04.09_c

Mose_F15_c

Mose_K11_c

Mose_V6_c

Moserne i området er inddelt i 4 geografiske områder:

Smørmosen, der omfatter 27 søer/ moser,

 

 

 

 

 

Fedtmosen med 21 søer/moser,

 

 

 

 

 

Kildegårdens jorder med 11 søer/moser

 

 

 

 

 

og endelig
Valnæsvej/Gammelmosegårdsvej med 7  søer/moser.
Disse sidste ligger uden for det egentlige fredsningsområde, men er valgt medtaget, da de landskabsmæssigt opleves som hørende til en tur i mosen.