Kildegårdens jorde

Stadagersøen

Fugle: Blishøne, rørhøne, grågås, gråand, lejlighedsvist troldand, hvinand og gråstrubet lappedykker. Rørsanger, rørspurv, nattergal.

Mosen er forbundet med et sumpet område/kanal til Nattergalesøen.

 

 

Nattergalesøen

Fugle: Blishøne, rørhøne, grågås, gråand, lejlighedsvist troldand, hvinand (der er opsat kasse til hvinand) og gråstrubet lappedykker yngler sporadisk. Rørsanger, rørspurv, nattergal.

Mosen er forbundet med et sumpet område/kanal til Stadagersøen.

 

Tibberup Sø

Fugle: Blishøne, rørhøne, gråand, lejlighedsvist troldand og hvinand. Knopsvane raster i søen. Rørsanger, rørspurv, nattergal.

 

Kildesøen

 

 

Vibesøen

Stort set rørdækket vandflade. En del af området er temporært dækket af vand. Vibe yngler. Lille lappedykker har ynglet. Rørsanger, rørspurv.

 

Temporær sø nord for Træbanksøen

Sample Content

Træbanksøen

 

 

Vandtårnssøen

 

 

Krebsekloen

 

 

Holme engsø

Holme Sø

 

 

Sortsø

 

 

Salamandersøen

 

Temporær sø i Vestfolden