Dyr

EgernA

 

 

 

frø2

 

 

 

 

 

 

 

Aurora

 

Pattedyr

På en almindelig tur i mosen, er det oftest egernet, man ser. De senere år er der kommet flere rådyr, og de har vænnet sig til mennesker, så de ses jævnligt. Tidligt om morgenen kan man være heldig af se harer på markerne. Ellers er det sporene efter dyrene som fx muldvarpeskud. De fleste pattedyr lever i det skjulte. Der er truffet en snes arter i mosen.
I folde på Kildegårdens jorde kan  man se en række almindelig husdyr, og det er ikke udsædvanligt at møde rytter med hest.

 

 

Padder og krybdyr

Seks arter af padder og tre arter af krybdyr er truffet i mosen. Blandt krybdyrene er snogen nærmest karakterdyr. Der er mange snoge, og de opnår ofte en anseelig størrelse på op mod 80 cm.

 

 

 

Fisk

Ni arter (+ en hybrid) er truffet i mosens vandhuller. Her en fejlkroget rudskalle. Gedder i de større søer kan blive store.

 

 

 

 

Insekter

Mosen rummer et stort antal arter af insekter:
Sommerfugle
Guldsmede
Myrer
Snegle
Biller