Dyr

EgernA

 

frø2

Rudskalle

Aurora

 

Pattedyr

På en almindelig tur i mosen, er det oftest egernet, man ser. Tidligt om morgenen kan man være heldig af se harer på markerne. Ellers er det sporene efter dyrene som fx muldvarpeskud. De fleste pattedyr lever i det skjulte. Der er truffet en snes arter i mosen.
I folde på Kildegårdens jorde kan  man se en række almindelig husdyr, og det er ikke udsædvanligt at møde rytter med hest.

 

 

Padder og krybdyr

6 arter af padder er truffet i mosen. Blandt krybdyrene er snogen nærmest karakterdyr. Der er mange snoge, og de opnår ofte en anseelig størrelse på op mod 80 cm.

 

 

 

Fisk

8 arter er truffet i mosens vandhuller. Her en fejlkroget rudskalle. Gedder i de større søer kan blive meget store.

 

 

 

 

Insekter

Mosen rummer et stort antal arter af insekter:
Sommerfugle
Guldsmede
Myrer
Snegle
Biller