Adolph Bulls kort 1843-44

Øverst i kortet th. kan man ane Bagsværd Sø. Lidt sydvest herfor ligger landsbyen Bagsvær, hvor der stadig ligger en del af gårdene. Fortsætter man mod vest kommer man til de første udflyttergårde Bakkegaard og Høigaard.

I tilknytning til Høigaard ligger en række småhuse, som på et senere kort får navnet Stralsund.
Tager man den sydvestlige vej fra Bagsvær, kommer man til en gård – formodentlig Vadstrupgaard, der ligger hvor Værebro Park ligger i dag – vejen fortsætter mod Hareskovby – og den hedder i dag Vandkarsevej.

Denne vej skærer vejen mellem Hjortespring og Holmehus ved Skovbrynet. Den sydlige del af vejen svarer til Gråpilevej i dag. Fortsætter man af denne mod syd, kommer man til Boghvede Holm, hvor Fit Mose (Fedtmosen) ligger mod vest, Smørre Mosemod øst og Tibberups Mose mod sydøst.

Fortsætter man længere mod syd kommer man til Holmegaard (den er brændt), og yderligere mod syd ligger vejen mellem Galsaxe og Hjortespring (i dag Klausdalsbrovej). Klausdal ligger ved åen, der afvander Tibberups Mose mod syd (i dag Kagsåen, som har sit udspring ved Klausdalsbrovej – vandskellet ligger her i dag.