Træer og buske

Under udarbejdelse

 

Ask

 

Bævreasp (Populus tremula): Opvækst ret hyppig i begge moser.

Birk, vorte- og dun-

 

Bøg (Fagus sylvatica): Opvækst hyppig på egnede steder i Smørmosen og Fedtmosen.

 

Cypres

Eg, Stilk (Quercus robur): Opvækst hyppig på egnede steder i Smørmosen og Fedtmosen.

Ved indgangen til mosen fra Kagsåstien møder man den krogede eg, der nærmest fungerer som port til mosen. Det er også denne eg, der udgør bundmotivet på denne hjemmeside.
På Kildegårdens jorde vokser flere enkeltstående egetræer. Flere af dem er plantet med agern fra de store ege i Jægerspris Nordskov, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Læs historien om Jægersprisegene.

Vinter eg?

 

El, rød

Elm.
I midten af 1980’erne nåede elmesygen til Smør- og Fedtmosen. Elmesygen skyldes en svamp, der spredes med elmebarkbiller.
Især i Smørmosens nordøstre hjørne gik mange store elmetræer til. Dette gav sig udslag i nøgne træstammer, der var lette ofre for storme. Derfor kunne man i 25 år opleve, at store træer lå hen over stierne.

 

Ene

 

Fyr, skov-

Gran, rød-
Langs den vestre side af Boghvedeholm blev der i slutningen af 1980’erne plantet et granhegn af gårdejeren. Dette var i modstrid med fredningen, men afgørelsen fra Fredningsnævnet påbød ikke ejeren at fjerne hegnet.
I hegnet har der bredt sig andre arter bl.a. lærk og fuglekirsebær.
Der er flere steder i mosen, hvor man kan finde rækker af gran. De har fungeret som skelmarkeringer af de gamle tørvelodder.

 

Hassel

 

Hestekastanie

Hvidtjørn, alm og engriflet
På de åbne arealer især ud mod markerne vokser der masser af hvidtjørn, og det er en fest, når de om foråret står i deres blændende hvide blomst.

 

Hyld

 

Hæg, Alm. (Prunus padus): Alm. på næringsrig bund i begge moser.

 

Kirsebær, fugle

 

Kalkved
Lind
Løn
Navr

Denne hvidpil var vokset til en anseelig størrelse, og fungerede som et vartegn i mosen, når man fra Gråpilevej bevægede sig mod øst af Smørmosestien. Der gik desværre svovlsporesvamp, og i 2010 gik det ikke længere. Pilen blev skåret ned, og står nu som en natur-skulptur. Der er stadig mange småfugle, der finder føde i stammen.

Der er derudover registreret 6 arter af pil i mosen.

Pil, Bånd (Salix viminalis): Hyppig i begge moser.
Pil, Femhannet (Salix pentandra): Ret hyppig i begge moser
Pil, Grå (Salix cinerea ssp. cinerea): M.alm.
Pil, Lodden (Salix x dasyclados): HH. i begge moser.
Pil, Selje (Salix caprea): Hyppig i begge moser.
Pil, Øret (Salix aurita): Sparsom i Fedtmosen.

 

Pileurt, Japan (Fallopia janonica): HH. Invasiv art. Den bekæmpes.
Pileurt, Vand (Persicaria amphibia): Landformen alm., vandformen HH.

 

Ribs, Fjeld (Ribes alpinum): Forvildet få steder i Smørmosen nær gamle haver.
Ribs, Have- (Ribes rubrum coll.). Forvildet enkelte steder i begge moser.

 

Rose, Glat Hunde- (Rosa canina ssp. canina): Hyppig i begge moser.
Rose, Mangeblomstret (Rosa multiflora): HH. forvildet i Smørmosen.

Røn, Alm. (Sorbus aucuparia): Opvækst alm. i begge moser.

 

Snebær, Almindelig (Symphoricarpus albus): Hyppigt forvildet.
Solbær (Ribes nigrum): Sparsom mod N i Smørmosen.

Thuja
Formodentlig plantet i en af haverne langs Smørmosestien.

 

Tørst (Frangula alnus): Sparsom ved naturstien mod Smørmosen.

 

Valnød
Æble