Sangere

 

Græshoppesanger – sjælden yngletrækfugl. Hørt syngende i Fedtmosen i korte perioder fra 2004-07. Siden da en enkelt observation i 2012.

Observationer af Græshoppesanger i Dofbasen.

Læs mere om Græshoppesanger på DOF og hør dens stemme.

 

Sivsanger – sjælden trækgæst – rastende. Som i det meste af Danmark er sivsangeren gået voldsomt tilbage i antal. Almindelig i mosen i 1960-70’erne; Siden 2010 er den registreret med en observation årligt.

Observationer af Sivsanger i Dofbasen.

Læs mere om Sivsanger på DOF og hør dens stemme.

 

Kærsanger* – almindelig yngletrækfugl. Tidligere tilbage i 1970-1990 meget almindelig med 10 ynglepar måske flere. Forsvandt næsten fra slutningen af 1990’erne til midt ind i 00’erne muligvis som følge af naturplejen i Gladsaxes del af mosen. Nu ser det ud som bestanden er vokset til ca. 2-5 ynglepar, der har bredt sig over store dele af de udyrkede arealer ved Kildegård og Lilleholm.

Observationer af Kærsanger i Dofbasen.

Læs mere om Kærsanger på DOF og hør dens stemme.

 

Rørsanger* – almindelig yngletrækfugl. Høres overalt hvor der er rørskov. Formodentlig 10-15 ynglepar, men der kan være uopdagede fugle i de svært tilgængelige dele af mosen.

Observationer af Rørsanger i Dofbasen.

Læs mere om Rørsanger på DOF og hør dens stemme.

 

Gulbug – sjælden yngletrækfugl. Høres lejlighedsvist syngende i slutningen af maj-starten af juni. Er ikke registreret ynglende siden begyndelsen af 1990’erne.

Observationer af Gulbug i Dofbasen.

Læs mere om Gulbug på DOF og hør dens stemme.

 

Gærdesanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i udkanten af mosen ved beboelse. Formodentlig 1-3 ynglepar. Sædvanligvis at høre ved stien langs H/f Smørmosen og ved Gråpilevej den nordlige ende.

Observationer af Gærdesanger i Dofbasen.

Læs mere om Gærdesanger på DOF og hør dens stemme.

Tornsanger_A

Tornsanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til på de åbne strækninger/markerne, hvor den ofte høres syngende fra toppen af en busk. Ynglepar 5-10.

Observationer af Tornsanger i Dofbasen.

Læs mere om Tornsanger på DOF og hør dens stemme.

 

Havesanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i de mere fugtige dele af mosen med tæt bevoksning. Ynglepar 5-10.

Observationer af Havesanger i Dofbasen.

Læs mere om Havesanger på DOF og hør dens stemme.

 

Munk* – almindelig yngletrækfugl. Ynglepar 12-15.

Observationer af Munk i Dofbasen.

Læs mere om Munk på DOF og hør dens stemme.

Gransanger_A

Gransanger* – almindelig yngletrækfugl. Er den sanger, der ankommer tidligst i april. Har bredt sig ikke alene i mosen men også i de tilstødende villakvarterer. 20-25 ynglepar.

Observationer af Gransanger i Dofbasen.

Læs mere om Gransanger på DOF og hør dens stemme.

 

Løvsanger* – almindelig yngletrækfugl. I modsætning til gransanger er løvsangeren gået voldsomt tilbage. 2-3 ynglepar.

Observationer af Løvsanger i Dofbasen.

Læs mere om Løvsanger på DOF og hør dens stemme.

DOF og hør dens stemme.

[/wc_column][/wc_row]

 

 

 

 

Skovsanger – sjælden forårsgæst. Er hørt lejlighedsvist få dage syngende i årene 2007-09.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.