Rapporter

Frank Destings rapporter. Fra Smør- og Fedtmosen. Fugle- og planteliv i moserne i 1990’erne og 2000’erne.

 

Jens Mortensens rapporter fra ynglefugletællinger: Punkttælling_tidlig_ynglesæson 2021, Punkttælling_sommer_1999-2020 og vinterfugletællinger – Punkttælling_vinter_1982-2021. Læs om Oplevelser som punkttæller_5.3.17. Bragt i Punkttællingsrapporten fra DOF 2017.
Gladsaxe Naturgruppe søgte i 2003 Tips- og Lottomidler hos Friluftsrådet til et fuglekasseprojekt. Der hænger i dag over 100 kasser til mejser, gærdesmutter, rødstjerter, stære, hvinænder og ugler. De første 100 kasser er nummererede. Læs mere om Fuglekasseprojekt_beskr. Se kort over Fuglekasser2020_SFM_1  og skema over brug af kasserne: Fuglekasser – oversigt.2004-13.

Gladsaxe Kommune:

Smør-_og_Fedtmosen_plejeplan_2016-2025 – sammen med Herlev Kommune

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007 – undersøgelse af 100 søer – heraf 4 i Fedtmosen og 11 i Smørmosen.

Økotoxokologisk undersøgelse_samlerapport1979-80.

Jette Thomsen: Floristisk analyse Gladsaxe Kommune ca. 1980.

 

Københavns Amt:

Biologiske forhold og miljøtilstand_KbhAmt_2005 i Smørmosen i Københavns Amt – en undersøgelse af vandplanter, smådyr, fisk og vandkemiske forhold. Fiskeøkologisk Laboratorium 2005.

 

Andet:

Poul Evald Floraliste1999_Smør-ogFedtmosen

Carsten Rahbek: Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen. 1984. Speciale. Ikke udgivet.

Bjarne Jensen: Ugler i mosen. En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen. Martins Forlag 1978.

 

 

Fredningskendelser:

Fredningsnævnet fredningskendelse fra 2004: Fredningskendelse2004 

Læs mere om området og fredningen på fredninger.dk