Rapporter – siden under opbygning

 

Rapporter

Frank Destings rapporter. Fra Smør- og Fedtmosen. Fugle- og planteliv i moserne i 1990’erne og 2000’erne.

Jens Mortensens rapporter fra ynglefugletællinger og vinterfugletællinger – Vinter punkttælling1982-2020Læs om Oplevelser som punkttæller_5.3.17.
GLadsaxe Naturgruppe søgte i 2003 Tips- og Lottomidler hos Friluftsrådet til et 
fuglekasseprojekt. Der hænger i dag over 100 kasser til mejser, gærdesmutter, rødstjerter, stære, hvinænder og ugler. De første 100 kasser er nummererede. Se kort over kort med placering af redekasser 2004 (ikke opdateret) og skema over brug af kasserne: Fuglekasser – oversigt.2004-13.

Gladsaxe Kommune:

Smør-_og_Fedtmosen_plejeplan_2016-2025 – sammen med Herlev Kommune

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007 – undersøgelse af 100 søer – heraf 4 i Fedtmosen og 11 i Smørmosen.

Økotoxokologisk undersøgelse_samlerapport1979-80. 

Jette Thomsen: Floristisk analyse Gladsaxe Kommune ca. 1980.

Biologiske forhold og miljøtilstand_KbhAmt_2005 i Smørmosen i Københavns Amt – en undersøgelse af vandplanter, smådyr, fisk og vandkemiske forhold. Fiskeøkologisk Laboratorium 2005.

Carsten Rahbek: Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen. 1984. Ikke udgivet.

Fredningskendelser:

Fredningsnævnet fredningskendelse fra 2004: Fredningskendelse2004 

Læs mere om området og fredningen på fredninger.dk