Rapporter – siden under opbygning

 

Rapporter

Frank Destings rapporter. Fra Smør- og Fedtmosen. Fugle- og planteliv i moserne i 1990’erne og 2000’erne.

Jens Mortensens rapporter fra ynglefugletællinger – se tælling fra 19. maj 2013 og vinterfugletællinger – se tælling fra 4.1.2015.
Gladsaxe Naturgruppes
fuglekasseprojekt.

Gladsaxe Kommune. Økotoxokologisk undersøgelse 1979-1980

Den nye fredning fra 2004 indeholder krav om ny plejeplan.
Københavns Amt. Plejeplan for Smør- og Fedtmosen. Foreløbig. Tekstdel. 2006
og kort hertil

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen . Forslag 2009

Plejeplan 2010 endelig.

Biologiske forhold og miljøtilstand i Smørmosen i Københavns Amt – en undersøgelse af vandplanter, smådyr, fiks og vandkemiske forhold. Fiskeøkologisk Laboratorium 2005.

Jette Thomsen: Floristisk analyse af Smør- og Fedtmosen. Gladsaxe Kommune ca. 1980.

Carsten Rahbek: Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen. 1984.
Smør- og Fedtmosen – Struktur og plejeplan. Gladsaxe Kommune 1993.

Fredningskendelser:

Fredningsnævnet fredningskendelse: Smør- og Fedtmosen, som skal suppleres med  Naturklagenævnets afgørelse: Smør- og Fedtmosen.

Klik her for kortbilag til Fredningsnævnets fredningskendelse, som dog skal suppleres med teksten i kendelsen i Naturklagenævnet:
Smør- og Fedtmosen