Fuglekonger og fluesnappere

Fuglekonge_A

Fuglekonge* – fåtallig yngletrækfugl og vintergæst.

 

 

 

 

Rødtoppet Fuglekonge 1 observation fra 2013.

Observationer af Fuglekonge i Dofbasen.

Læs mere om Fuglekonge på DOF og hør dens stemme.

 

Graa_Fluesnapper_A

Grå fluesnapper – fåtallig trækfugl.

Observationer af Grå fluesnapper i Dofbasen.

Læs mere om Grå Fluesnapper på DOF og hør dens stemme.

Broget-Fluesnapper_A

Broget fluesnapper* – uregelmæssig yngletrækfugl. Har ynglet i kasse nr. 21 i en af de gamle haver ved Hillerødmotorvejen i årene 2006-07.

Observationer af Broget fluesnapper i Dofbasen.

Læs mere om Broget Fluesnapper på DOF og hør dens stemme.

 

Lille fluesnapper – meget sjælden trækgæst med 2 observationer fra midten af 1990’ern.

Hvidhalset fluesnapper – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 2000.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.