Kort fra 1794

Detaljeret kort over Tibberup Mose med Bagsværd Mose nordfor. Tibberup Mose svarer i omrids stort set til Herlev Kommunes del af Smørmosen.

Afløbet mod syd er angivet tydeligt. Mod vest er angivet et afløb, der kan svare til det, der er Tibberup Å i dag. Det svarer også til det sted, hvor åen krydser Gråpilevej. Her må der på et tidspunkt være sket en udgravning, så åen har kunnet passere gennem Boghvedeholm.