Traner, vadefugle, måger og terner

Traner_A

Trane – uregelmæssig trækgæst. Ses årligt over mosen. Især ved ’påske-østen’ – vind fra øst i det tidlige forår fra midten af marts til midten af april – ses flokke på op til adskillige hundrede individer trække over mosen.

Observationer af Trane i Dofbasen.

Læs mere om Tranen på DOF og hør dens stemme.

Vadefugle

VibeA

Vibe* – yngletrækfugl. Viben holder til på markerne omkring Kildegård. 2-4 par yngler/gør yngleforsøg hvert år.

Observationer af Vibe i Dofbasen.

Læs mere om Viben på DOF og hør dens stemme.

 

Skovsneppe  – sjælden vintergæst. 1-2 skovsnepper kan med held ’skræmmes op’ i de mere utilgængelige dele af Smørmosen.

 

 

Fåtallige gæster: Mudderklire, Hjejle, Dobbeltbekkasin, Skovsneppe, Svaleklire

Sjældne gæster:  Lille Præstekrave, Stor Præstekrave, Strandhjejle, Temmincksryle, Enkeltbekkasin, Lille Kobbersneppe, Storspove, Sortklire, Rødben, Hvidklire, Tinksmed

Observationer af Skovsneppe i Dofbasen.

Læs mere om Skovsneppen på DOF og hør dens stemme.

Måger

HaettemaageA

Hættemåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Hættemåge i Dofbasen.

Læs mere om Hættemågen på DOF og hør dens stemme.

 

Stormmåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Stormmåge i Dofbasen.

Læs mere om Stormågen på DOF og hør dens stemme.

 

Sølvmåge  – almindelig gæst hele året.

 

 

Fåtalllige gæster Sildemåge og Svartbag

Observationer af Sølvmåge i Dofbasen.

Læs mere om Sølvmågen på DOF og hør dens stemme.

Terner

 

Fjordterne er set fåtalligt fouragerende i Tårnsøen og flere af de mindre moser.

Splitterne er set sjældent fouragerende i Tårnsøen. Det formodes at være individer fra kolonien på Nordhavnstippen eller Peberholm.

Rovterne er set årligt siden 2015 fouragerende i Tårnsøen. Rovternen har i nogle år rastet fast i Utterslev Mose, og den er truffet flere gange i Sømosen.

Observationer af Fjordterne i Dofbasen.

Observationer af Splitterne i Dofbasen.

Observationer af Rovterne i Dofbasen.