Svaner, gæs, ænder og skalleslugere

 Svaner og gæs

Knopsvane_6ungerA

Knopsvane* – fåtallig ynglestandfugl. 2 par har delt mosen mellem sig med et par i Smørmosen omkring fugletårnssøen og et par i Fedtmosen.
Svanerne i mosen er som oftest mærket med tydeligt aflæselige plasticringe. Læs om svanernes færden.

Se observationer af knopsvane på Dofbasen.

Læs mere om knopsvane og hør dens stemme på DOF.

Gaes2A

Grågås* – almindelig yngletrækfugl. Fra omkring 1977 har bestanden etableret sig med først 1-2 par – dernæst flere år i 1980’erne uden ynglesucces – og igen langsomt stigende til 7 par i 2009. Reden ofte synlig fra mosens stier, hvor parret skiftes til at ruge fra marts måned. I foråret opholder der sig 20-30 ungfugle på markerne.

Se observationer af grågås på Dofbasen.

Læs mere om grågås og hør dens stemme på DOF.

BramgåsA

Canadagæs1-16.10.08A

Bramgås jævnlig trægæst – ses overflyvende i flokke. Enkelte individer slår sig ned for rast.

 

 

 

 

 

Sjældne trækgæster: Sangsvane – Sædgås – Canadagås (ses trækkende på foto)

Se observationer af Bramgås på Dofbasen.

Læs mere om Bramgås og hør dens stemme på DOF.

 

Ænder og skalleslugere

Gråand1A TroldandA Troldand_unger_AHvinand

Gråand* – almindelig ynglestandfugl. Yngler i mosen og i haver i de omliggende villakvarterer. Totalt set 10-15 ynglepar. I svanesøen kan der være op til 50 rastende ænder og i fugletårnssøen 20-30 rastende.

 

 

 

Troldand* – fåtallig yngletrækfugl. Fra 2006 er registret  ynglepar i Smørmosen. Det er usikkert om den fortsat er ynglende. Den er sky og holder sig i utilgængelige dele af mosen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvinand – registreret i Nattergalesøen sommer 2013. Der har været opsat tre kasser til hvinand i mosen – en i Smørmosen og to i Fedtmosen. Nydam ved Bagsværd Sø huser en lille population af hvinænder, så arten er inden for kommunegrænsen.

 

 

 

 

Fåtallige og sjældne gæster
Gravand (2 obs), Pibeand (22 obs),  Knarand (2 obs), Krikand (107 obs), spidsand (4 obs), Atlingand (3 obs), skeand (23 obs), taffeland (27 obs), ederfugl (10 obs), sortand (2 obs)

 

Stor skallesluger – fåtallig trækfugl (53 obs). Ses efterår og vinter i de større søer. Lille Skallesluger (2 obs).

Se observationer af gråand på Dofbasen.

Læs mere om gråand og hør dens stemme på DOF.

 

 

Se observationer af troldand på Dofbasen.

Læs mere om troldand og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

 

 

 

 

Se observationer af hvinand på Dofbasen.

Læs mere om hvinand og hør dens stemme på DOF.