Gærdesmutter, silkehaler og jernspurve

SilkehaleA

Silkehale – uregelmæssig trækgæst. Ses lejlighedsvist i flokke – op til 100 stk. rastende i bærbuske.

Observationer af Silkehale i Dofbasen.

Læs mere om Silkehaler på DOF og hør dens stemme.

 

Gærdesmutte* – almindelig ynglestandfugl. Høres over hele mosen fra sen vinter til hen på sommeren. Ynglepar op til 20, men svinger noget fra år til år. Svær at opgøre da den også yngler i de utilgængelige dele af mosen.

Observationer af Gærdesmutte i Dofbasen.

Læs mere om Gærdesmutte på DOF og hør dens stemme.

JernspurvA

Jernspurv* – almindelig yngletrækfugl. Ynglepar 4-5.

 

 

 

 

 

Vandstær – sjælden vintergæst med 4 observationer.

Observationer af Jernspurv i Dofbasen.

Læs mere om Jernspurve på DOF og hør dens stemme.