Pattedyr

 

 

Flagermus
Der er 17 arter i Danmark. Flagermusene er nataktive, og det kræver sædvanligvis særligt udstyr, en flagermusdetektor, der kan omsætte de højfrekvente lyde, til lyde, det menneskelige øre kan høre.
I Mosen træffes følgende arter regelmæssigt:
Skimmelflagermus
Vandflagermus
Dværgflagermus
Brunflagermus

Troldflagermus er forholdsvis sjælden. Den blev registreret på en flagermustur d. 30.8.2016.

 

 

Muldvarp
Fåtallig. Muldvarpen ses sjældent, og ser man den, er det ofte et dødt eksemplar. Især på markerne er sporene efter muldvarpen tydelig. Der kan være lange rækker af muldvarpeskud.

Vandrotte/Mosegris
I modsætning til muldvarpen ser man vandrotten i dagtimerne. I perioder har den været meget aktiv i træbanken, hvor den er blevet bekæmpet.

Mus
Almindelig spidsmus (på foto – dødfunden).
Vandspidsmus
Husmus
Skovmus
Rødmus
Markmus

 

 

Pindsvin
Fåtallig. Pindsvinet er nataktivt, så det er efter solnedgang, man kan være heldig at se eller høre pindsvinet snøfte eller rode efter føde.

Hare
Fåtallig. Man kan være heldig at se 2-3 par harer på markerne.

Egern
Almindelig. Egern ses mange steder i mosen.

 

 

 

 

Ræv
Fåtallig. I 2000-2010 led bestanden af ræveskab, og i en årrække var der ikke ræv i mosen. Nu er bestanden genetableret, og der er formodentlig 1-3 par i mosen.

 

Mårdyr: Lækat/Brud/Ilder
Sjældne. Disse små rovdyr har tidligere været almindelige i mosen, men det ligger tre-fire tiår tilbage. Det er meget usædvanligt hvis man ser en af dem på sin tur. Faktisk er der ikke registreringer af Lækat og Brud de sidste 20 år.
Peter Godtfredsen og Jens Mortensen tilser de godt 100 fuglekasser, der er opsat i mosen. Kasse nr. 6 – en halvåben kasse, der sidder i bunden af den yderste have i det sydøstlige hjørne af Smørmosen indeholdt i 2013 et stort æg (måske andeæg) – nogen må have anbragt det. I 2016 var der trukket en hættemåge op i kassen. Vi formoder at en lækat eller brud står bag.

Mink
Sjælden. Undslupne mink ses desværre også i mosen. Der bliver jævnligt gjort forsøg på at komme dem til livs, og det kan kortvarigt hjælpe.

Rådyr
Almindelig. Rådyret har etableret flere bestande i mosen. Fra tidligere at have levet meget skjult i de ufremkommelige dele af Smørmosen, kan man nu se dem krydse stier i stort set hele mosen på alle tidspunkter. På Cirkuspladsen ud mod Værebrovej kan der i skumringen ses 4-5 rådyr gå og græsse.

 

 

Tamdyr – husdyr
Derudover er der folde i mosen, hvor man kan se husdyr som:

Kvæg
I foldene nærmest Kildegården er det skotsk højlandskvæg – dem med de meget lange horn. Der er indimellem en ‘klappe ko og kalv’ af racen Angus.

 

 

 

 

I de øvrige folde er det Hjortespring Naturplejeforening, der har et antal køer og kalve på græs i sommerhalvåret. Det er racerne Angus rød og sort, skotsk højlandskvæg og Hereford.

Heste
Der ligger et par rideklubber i Hjortespring, og flere har opstaldet heste i nærheden af Mosen. Der er anlagt en ridesti parallelt med Kostien. Andre steder må hestene ikke være.

Får og geder
På Kildegården er der et par folde med Gotlænder får, der går ude hele året. Naturplejeforeningen har får i Vest og Nordfolden i Mosens vestlige del.

Dådyr
På Valnæsvej er der en Dådyrfarm. Der er opslag med, hvad man må fodre dyrene med.