Drosler

Roedhals_B

Rødhals* – almindelig ynglestandfugl. Sandsynligvis 12-15 ynglepar. Almindelig trækgæst.

Observationer af Rødhals i Dofbasen.

Læs mere om Rødhals på DOF og hør dens stemme.

 

Nattergal* – almindelig yngletrækfugl. Ankommer i begyndelsen af maj, og så kan man høre den over store dele af mosen. Antallet af ynglepar veksler noget fra år til år – 3-10 par.

 

Sydlig nattergal er ikke registreret i mosen siden 1969.

Observationer af Nattergal i Dofbasen.

Læs mere om Nattergal på DOF og hør dens stemme.

 

Rødstjert – fåtallig trækfugl. De senere år er 1-2 hanner hørt syngende. Der er opsat 5-6 kasser til rødstjert, men arten er ikke observeret ynglende.

 

Der er enkelt observation af husrødstjert fra 2011.

Observationer af Rødstjert i Dofbasen.

Læs mere om Rødstjert på DOF og hør dens stemme.

 

Bynkefugl – fåtallig trækgæst. Ses i små flokke rastende forår og efterår almindeligvis på Kildegårdens jorder.

Observationer af Bynkefugl i Dofbasen.

Læs mere om Bynkefugl på DOF og hør dens stemme.

 

Stenpikker – fåtallig trækgæst. Ses i meget små flokke rastende forår og efterår almindeligvis på Kildegårdens jorder.

Observationer af Stenpikker i Dofbasen.

Læs mere om Stenpikker på DOF og hør dens stemme.

Solsort-A

Solsort* – almindelig ynglestandfugl. Formodentlig 20-25 ynglepar.

Observationer af Solsort i Dofbasen.

Læs mere om Solsort på DOF og hør dens stemme.

Sjagger-A

Sjagger* – almindelig ynglestandfugl og trækgæst. Op gennem 1990’erne og frem til midten af 2000’erne var der flere små kolonier med 5-10 par både i Smør- og Fedtmosen. Nu er der en koloni ved søen neden for svømmehallen ved Værebro Park., og der fourageres flittigt på Cirkuspladsen. Om vinteren ses flokke med mange hundrede individer fouragere i mosen.

Observationer af Sjagger i Dofbasen.

Læs mere om Sjagger på DOF og hør dens stemme.

 

Sangdrossel* – fåtallig yngletrækfugl. Høres syngende årligt med 2-4 individer.

Observationer af Sangdrossel i Dofbasen.

Læs mere om Sangdrossel på DOF og hør dens stemme.

 

Vindrossel – almindelig trækgæst. Ses vinter i flokke op til 50 individer fouragere i mosen.

Observationer af Vindrossel i Dofbasen.

Læs mere om Vindrossel på DOF og hør dens stemme.

 

Trækgæster:

Ringdrossel – sjælden gæst med 8 observationer

Misteldrossel – ikke årligt forekommende trækgæst.