Drosler

Roedhals_B

Rødhals* – almindelig ynglestandfugl. Sandsynligvis 10-15 ynglepar. Tidligere i 1970-80’erne ynglede 5-6 par. Almindelig trækgæst.

Observationer af Rødhals i Dofbasen.

Læs mere om Rødhals og hør dens stemme på DOF.

Nattergal* – almindelig yngletrækfugl. Ankommer i begyndelsen af maj, og så kan man høre den over store dele af mosen. Antallet af ynglepar veksler noget fra år til år. Nattergalen har været ramt af den nedgang, der har præget flere af Afrikatrækkerne. Tilbage i 1960-80’erne var der tale om en talrig ynglefugl med 25-27 par. Dette tal er faldet til  3-5 par sjældne år et par eller to mere.

 

Sydlig nattergal er ikke registreret i mosen siden 1969, hvor en syngende han holdt til i Fedtmosen i 3 uger.

Observationer af Nattergal i Dofbasen.

Læs mere om Nattergal og hør dens stemme på DOF.

Rødstjert* – fåtallig trækfugl. De senere år er 1-2 hanner hørt syngende, og siden 2013 er der observeret udfløjne unger. Der er opsat 5-6 kasser til rødstjert, men arten er ikke observeret ynglende i nogen af dem. I 1960-70’erne har den sandsynligvis ynglet med et par eller to. Sidste gang var i 1982.

 

Der er enkelt observation af husrødstjert fra 2011.

Observationer af Rødstjert i Dofbasen.

Læs mere om Rødstjert og hør dens stemme på DOF.

Han

Hun

Bynkefugl – fåtallig trækgæst. Ses i små flokke rastende forår og efterår almindeligvis på Kildegårdens jorder. Bynkefuglen er registreret som ynglende i 1969. Et par sås fouragerende på den store ø i Tårnsøen sommeren 2020.

Observationer af Bynkefugl i Dofbasen.

Læs mere om Bynkefugl og hør dens stemme på DOF.

Stenpikker – fåtallig trækgæst. Ses i meget små flokke rastende forår og efterår almindeligvis på Kildegårdens jorder. Den er registreret som ynglende i 1970’erne – sidste gang i 1981.

Observationer af Stenpikker i Dofbasen.

Læs mere om Stenpikker på og hør dens stemme på DOF.

Solsort-A

Solsort* – almindelig ynglestandfugl. Formodentlig 20-25 ynglepar. Tilbage i 1970-80’erne var Solsorten ubestridt mosens almindeligste ynglefugl med op til 90 par (CR 1980-83).

Observationer af Solsort i Dofbasen.

Læs mere om Solsort og hør dens stemme på DOF.

Sjagger-A

Sjagger* – almindelig ynglestandfugl og trækgæst. Op gennem 1990’erne og frem til midten af 2000’erne var der flere små kolonier med 5-10 par både i Smør- og Fedtmosen. Nu er der en koloni ved søen neden for svømmehallen ved Værebro Park, og der fourageres flittigt på Cirkuspladsen. Mange af de store træer ved Svømmehallen blev fældet i 2017. Der var kun få sjaggere i 2018 og den blev ikke registreret som ynglende i 2019. I 2021 var der nogle enkelte par i den vestligeste del at mosen ved Gammelgårdsvej.
Om vinteren ses flokke med mange hundrede individer fouragere i mosen.

Observationer af Sjagger i Dofbasen.

Læs mere om Sjagger og hør dens stemme på DOF.

 

Sangdrossel* – fåtallig yngletrækfugl. Høres syngende årligt med 2-4 individer.

Observationer af Sangdrossel i Dofbasen.

Læs mere om Sangdrossel og hør dens stemme på DOF.

 

Vindrossel – almindelig trækgæst. Ses vinter i flokke op til 50 individer fouragere i mosen.

 

 

Trækgæster:

Observationer af Vindrossel i Dofbasen.

Læs mere om Vindrossel og hør dens stemme på DOF.

 

Ringdrossel – meget sjælden gæst med 6 observationer siden 1985

 

 

 

Misteldrossel – ikke årligt forekommende trækgæst – 30 observationer.

Observationer af Ringdrossel i Dofbasen.

Læs mere om Ringdrossel  og hør dens stemmepå på DOF.

 

Observationer af Misteldrossel i Dofbasen.

Læs mere om Mistelrossel og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.