Finker og værlinger

Bogfinke_A

Bogfinke* – fåtallig ynglefugl samt træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke på træk. Har tidligere ynglet med 10-20 ynglepar, men er gået meget tilbage. Ynglepar 2-3.

Observationer af Bogfinke i Dofbasen.

Læs mere om Bogfinke på DOF og hør dens stemme.

Kvækerfinke.2[

Kvækerfinke – fåtallig træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke på træk blandet med bogfinker.

Observationer af Kvækerfinke i Dofbasen.

Læs mere om Kvækerfinke på DOF og hør dens stemme.

 

Grønirisk* – almindelig ynglefugl samt talrig træk- og vintergæst. I selve mosen yngler måske 3-5 par. En del har reder i de tilstødende villahaver.

 

 

Guilrisk er observeret 1 gang i mosen i 1999.

Observationer af Grønirisk i Dofbasen.

Læs mere om Grønirisk på DOF og hør dens stemme.

Stillits_C

Stillits* – uregelmæssig ynglefugl samt almindelig træk- og vintergæst. På de åbne marker ses visse år fødesøgende flokke på 25-50 individer. Arten høres synge årligt om foråret. Usikkert om den yngler ved Lilleholm/Træbanken.

Observationer af Stillits i Dofbasen.

Læs mere om Stillits på DOF og hør dens stemme.

 

Grønsisken – almindelig træk- og vintergæst men sjælden sommergæst. Om vinteren er det almindeligt med småflokke; visse år ses flokke på flere hundrede individer søge føde i trætoppene.

Observationer af Grønsisken i Dofbasen.

Læs mere om Grønsisken på DOF og hør dens stemme.

 

Tornirisk – fåtallig trækgæst. Ses årligt især om foråret. Har tidligere i 1970-80’erne ynglet med få par.

Observationer af Tornirisk i Dofbasen.

Læs mere om Tornirisk på DOF og hør dens stemme.

 

Bjergirisk – uregelmæssig træk- og vintergæst. Visse år holder småflokke til på Kildegårdens jorder og den vestlige del af Fedtmosen.

Observationer af Bjergirisk i Dofbasen.

Læs mere om Bjergirisk på DOF og hør dens stemme.

 

Stor Gråsisken – fåtallig trækgæst.

Lille Gråsisken* – uregelmæssigt ynglefugl? og fåtallig trækgæst. Op gennem 00’erne er 2-3 eksemplarer af arten hørt synge om foråret. Usikkert om den har ynglet. Forekommer sjældnere de seneste år.

Observationer af Stor Gråsisken i Dofbasen.

Observationer af Lille Gråsisken i Dofbasen.

Læs mere om Gråsisken på DOF og hør dens stemme.

 

Lille Korsnæb – almindelig træk- og vintergæst. I forbindelse med invasionsår høres flokkene meget tydeligt over mosen.

 

 

Hvidsisken – meget sjælden trækgæst med 2 observationer – seneste i 1995.

Hvidvinget korsnæb – meget sjælden trækgæst med en observation fra 2001.

Stor korsnæb – meget sjælden trækgæst med 5 observationer – seneste fra 2015.

Observationer af Lille korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Lille Korsnæb på DOF og hør dens stemme.

Dompap_A

Dompap* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. 1-2 syngende hanner høres om foråret i området ved Jernalderbyen/Værebrovej. Der er ingen observationer af arten i sommermånederne de senere år, så selvom arten lever skjult i yngletiden, så yngel er tvivlsom.

 

 

Karmindompap – meget sjælden trækgæst med 3 observationer – seneste fra 2000.

Observationer af Dompap i Dofbasen.

Læs mere om Dompap på DOF og hør dens stemme.

Kernebider.w

Kernebider* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. Det tyder på at en lille bestand med 1-2 par har slået sig ned i den vestligste del af Fedtmosen ved Valnæsvej.

Observationer af Kernebider i Dofbasen.

Læs mere om Kernebider på DOF og hør dens stemme.

 

Gulspurv – fåtallig trækfugl. Har tidligere tilbage i 1980’erne ynglet i mosen på markerne.

Observationer af Gulspurv i Dofbasen.

Læs mere om Gulspurv på DOF og hør dens stemme.

 

Rørspurv* – almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst. Holder til i rørskoven og er nem at overse/overhøre især i de mere ufremkommelige dele af mosen. Ynglepar 5-10.

Observationer af Rørspurv i Dofbasen.

Læs mere om Rørspurv på DOF og hør dens stemme.

 

Sjældne gæster:

Laplandsværling – meget sjælden trækgæst med 2 observationer – den seneste fra 2001.

Snespurv – meget sjælden trækgæst. 1 observation med 20 rastende snespurve er fra 1993.

Hortulan – meget sjælden trækgæst med 3 observationer, den seneste fra 2002.

Bomlærke  – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 1993.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.