Finker og værlinger

Bogfinke_A

Bogfinke* – fåtallig ynglefugl samt almindelig træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke (op til 25.000) på træk. Ynglepar to-fem, og sådan har det været stabilt de sidste 40 år.
Der ses ofte ungfugle fouragere gennem sommeren. Om vinteren opholder en flok på 10-15 stykker sig i Fedtmosen.

Observationer af Bogfinke i Dofbasen.

Læs mere om Bogfinke og hør dens stemme på DOF.

Kvækerfinke.2[

Kvækerfinke – fåtallig træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke på træk blandet med bogfinker. Om vinteren – især milde vintre – er det kun et fåtal der ses i mosen.

Observationer af Kvækerfinke i Dofbasen.

Læs mere om Kvækerfinke og hør dens stemme på DOF.

 

Grønirisk* – almindelig ynglefugl samt talrig træk- og vintergæst. I selve mosen yngler måske 3-5 par. En del har reder i de tilstødende villahaver.

 

 

Gulirisk er observeret 1 gang i mosen i 1999.

Observationer af Grønirisk i Dofbasen.

Læs mere om Grønirisk og hør dens stemme på DOF.

Stillits_C

Stillits* – uregelmæssig ynglefugl samt almindelig træk- og vintergæst. På de åbne marker ses visse år fødesøgende flokke på 25-50 individer. Arten høres synge årligt om foråret. Med ujævne mellemrum ses små familieflokke.

Observationer af Stillits i Dofbasen.

Læs mere om Stillits og hør dens stemme på DOF.

 

Grønsisken – almindelig træk- og vintergæst men sjælden sommergæst. Om vinteren er det almindeligt med småflokke; visse år ses flokke på flere hundrede individer søge føde i trætoppene.

Observationer af Grønsisken i Dofbasen.

Læs mere om Grønsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Tornirisk – fåtallig trækgæst, sjælden ynglefugl. Ses årligt især om foråret. Har tidligere i 1960-80’erne ynglet med få par. Sidste kendte yngel er fra 1995.

Observationer af Tornirisk i Dofbasen.

Læs mere om Tornirisk og hør dens stemme på DOF.

 

Bjergirisk – uregelmæssig træk- og vintergæst. Visse år holder småflokke – nogle år op til 100 – til på Kildegårdens jorder og den vestlige del af Fedtmosen.

Observationer af Bjergirisk i Dofbasen.

Læs mere om Bjergirisk og hør dens stemme på DOF.

 

Stor Gråsisken eller nordlig gråsisken – fåtallig trækgæst fra det nordlige Skandinavien og Rusland.

Observationer af Stor Gråsisken i Dofbasen.

Læs mere om Stor Gråsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Lille Gråsisken* – uregelmæssigt ynglefugl? og fåtallig trækgæst. Op gennem 00’erne er 2-3 eksemplarer af arten hørt synge om foråret. Usikkert om den har ynglet. Forekommer sjældnere de seneste år.

Observationer af Lille Gråsisken i Dofbasen.

Læs mere om Lille Gråsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Hvidsisken – meget sjælden trækgæst med 3 observationer – seneste i 1982, 1995 og 2019.

Observationer af Hvidsisken i Dofbasen.

Læs mere om Hvidsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Lille Korsnæb – almindelig træk- og vintergæst. Næsten årligt forekommende. I forbindelse med invasionsår høres flokkene meget tydeligt over mosen.

 

Observationer af Lille korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Lille Korsnæb og hør dens stemme på DOF.

 

Stor korsnæb – meget sjælden trækgæst med 7 observationer – seneste fra 2019.

 

 

Hvidvinget korsnæb – meget sjælden trækgæst med en observation fra 2001.

Observationer af Stor korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Stor Korsnæb og hør dens stemme på DOF.

Dompap_A

Dompap* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. 1-2 syngende hanner høres om foråret i området ved Jernalderbyen/Værebrovej. Det kan være tegn på yngel, men der er år imellem registrering af ungfugle. Enkelte år registreres 10-20 vintergæster.

 

 

Karmindompap – meget sjælden trækgæst med 3 observationer – seneste fra 2000.

Observationer af Dompap i Dofbasen.

Læs mere om Dompap og hør dens stemme på DOF.

Kernebider.w

Kernebider* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. Siden starten af 1990’erne er kernebideren registreret året rundt. Det tyder på at en lille bestand med 1-2 par har slået sig ned i den vestligste del af Fedtmosen ved Valnæsvej, men kun sjældent er der set ungfugle.

Observationer af Kernebider i Dofbasen.

Læs mere om Kernebider og hør dens stemme på DOF.

 

Gulspurv – fåtallig trækfugl. Har tidligere tilbage i 1960-80’erne ynglet i mosen på markerne med op til fem par.

Observationer af Gulspurv i Dofbasen.

Læs mere om Gulspurv og hør dens stemme på DOF.

Rørspurv* – almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst. Holder til i rørskoven og er nem at overse/overhøre især i de mere ufremkommelige dele af mosen. formodentlig 5-10 ynglepar. Tidligere i 1980’erne var den mere udbredt med op til 20 ynglepar.

Observationer af Rørspurv i Dofbasen.

Læs mere om Rørspurv og hør dens stemme på DOF.

 

Sjældne gæster:

Laplandsværling – meget sjælden trækgæst med 2 observationer – den seneste fra 2001.

Snespurv – meget sjælden trækgæst. 1 observation med 20 rastende snespurve er fra 1993.

Hortulan – meget sjælden trækgæst med 3 observationer, den seneste fra 2002.

Bomlærke  – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 1993.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.