Kragefugle

 

Skovskade* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig forårs- og især efterårsgæst, hvor skovskader fra Hareskoven fouragerer i mosen. Høres tydeligt, men lever skjult. Formodentlig 1-3 ynglepar.

Observationer af Skovskade i Dofbasen.

Læs mere om Skovskade på DOF og hør dens stemme.

Husskade_A

Husskade* – almindelig ynglestandfugl og gæst året rundt. 50-100 fugle med rede i villakvartererne bruger mosen som spisekammer. Ynglepar 15-20.

Observationer af Husskade i Dofbasen.

Læs mere om Husskade på DOF og hør dens stemme.

Allike_A

Allike* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af krager og råger om vinteren. 1-3 ynglepar bl.a. i uglekasserne.

Observationer af Allike i Dofbasen.

Læs mere om Allike på DOF og hør dens stemme.

Raage_A

Råge* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af alliker og krager om vinteren. 2-5 ynglepar i lille koloni ved Klausdalsbrovej.

Observationer af Råge i Dofbasen.

Læs mere om Råge på DOF og hør dens stemme.

Graakrage_A

Gråkrage* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af alliker og råger om vinteren. 2-5 ynglepar.

 

 

Sortkrage er truffet 7 gange i mosen sidst i 2007.

Observationer af Krage i Dofbasen.

Læs mere om Krage på DOF og hør dens stemme.

 

Sjældne gæster:

Ravn – sjældent overflyvende med 13 observationer.

Nøddekrige – meget sjældent trækkende/rastende i mosen med 10 observationer, sidst set i 1999.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.