Kragefugle

Skovskade* – fåtallig ynglestandfugl – almindelig forårs- og især efterårsgæst, hvor skovskader fra Hareskoven fouragerer i mosen. Høres tydeligt, men lever skjult. Formodentlig 1-3 ynglepar.

Observationer af Skovskade i Dofbasen.

Læs mere om Skovskade og hør dens stemme på DOF.

Husskade_A

Husskade* – almindelig ynglestandfugl og gæst året rundt. Et stort antal fugle med rede i villakvartererne bruger mosen som spisekammer. Ynglepar formodentlig 15-20.

Observationer af Husskade i Dofbasen.

Læs mere om Husskade og hør dens stemme på DOF.

Allike_A

Allike* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af krager og råger om vinteren. Hulrugende med 1-3 ynglepar bl.a. i uglekasserne.

Observationer af Allike i Dofbasen.

Læs mere om Allike og hør dens stemme på DOF.

Raage_A

Råge* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af alliker og krager om vinteren. 2-5 ynglepar i lille koloni ved Klausdalsbrovej.

Observationer af Råge i Dofbasen.

Læs mere om Råge og hør dens stemme på DOF.

Graakrage_A

Gråkrage* – fåtallig ynglestandfugl og gæst året rundt. Adskillig hundrede fugle fouragerer sammen med hundredvis af alliker og råger om vinteren. 2-5 ynglepar.

 

 

Sortkrage er truffet 8 gange i mosen sidst i 2022. Det viste eksemplar med antydning af lyst på vingen kan være en hybrid.

Observationer af Gråkrage i Dofbasen.

Læs mere om Gråkrage og hør dens stemme på DOF.

 

Observationer af Sortkrage i Dofbasen.

Læs mere om Sortkrage og hør dens stemme på DOF.

 

Ravn – sjældent overflyvende dog hyppigere siden 2015. I juli 2020 har et ravnepar været jævnlige gæster med deres unger.

 

 

 

Observationer af Ravn i Dofbasen.

Læs mere om Ravn og hør dens stemme på DOF.

 

Sjældne gæster:

Nøddekrige – meget sjælden vintergæst. Første observation i 1975 i forbindelse med invation – siden ti observationer, sidst set i 1999.

Observationer af Nøddekrige i Dofbasen.

Læs mere om Nøddekrige og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.