Galleri

Fotogalleri af Jens Mortensen. Bemærk at alle fotos er beskyttet af copyright.

Lille lappedykker med unge, der sluger fisk/rødskalle. Juni 2013.

Lille lappedykker med 3 unger på ryggen. Stadagersøen maj 2020.

Første succesfulde yngel af hvinand i kasse ved Nattergalesøen i 2020.

Musvåger i parringsflugt over Smørmosen forår 2020.

Rastende musvåge ved Fugletårnet i Smørmosen forår 2020.

Rastende vandrikse i Tibberup Å, lidt inde i Smørmosen, februar 2021.

Rastende vandrikse i Tibberup Å lige ved Gråpilevej, februar 2021.

Traner på træk over Smør- og Fedtmosen marts 2020.

Sølvmåge fouragerende over Tårnsøen sommer 2020.

Hættemåge fouragerende over Tårnsøen forår 2020.

Rovterne fouragerende over Tårnsøen sommer 2020.

Natugleunger fra kassen yderst på Smørmosestien 42 i april 2010.

Gærdesmutte rastende på væltet træstamme  ved Fedtmosens udløb i Tibberup år, januar 2020.

Vandstær rastende i Tibberup å lidt vest for Gråpilevej, februar 2018.

Vandstær rastende i Tibberup å lidt vest for Gråpilevej, februar 2018.

Stenpikker rastende på Kildegårdens jorde ved Nattergalesøen, maj 2020.

Tornsanger syngende i trætop ved Tibberup å lige ved Valnæs mose, juni 2020.

Spætmejse fouragerende i Smørmosen forår 2020.

Stær syngende ved Fugletårnet, hvor der var huller i to birketræer, hvor to par stære ynglede sommeren 2020