Finker og værlinger

Bogfinke_A

Bogfinke* – fåtallig ynglefugl samt almindelig træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke (op til 25.000) på træk. Ynglepar to-fem, og sådan har det været stabilt de sidste 40 år.
Der ses ofte ungfugle fouragere gennem sommeren. Om vinteren opholder en flok på 10-15 stykker sig i Fedtmosen.

Observationer af Bogfinke i Dofbasen.

Læs mere om Bogfinke og hør dens stemme på DOF.

Kvækerfinke.2[

Kvækerfinke – fåtallig træk- og vintergæst. Ses lejlighedsvist i meget store flokke på træk blandet med bogfinker. Om vinteren – især milde vintre – er det kun et fåtal der ses i mosen.

 

Bogfinker og Kvækerfinker ses ofte på trækket i blandede flokke.

Observationer af Kvækerfinke i Dofbasen.

Læs mere om Kvækerfinke og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Bogfinker/Kvækerfinke i Dofbasen.

 

Grønirisk* – almindelig ynglefugl samt talrig træk- og vintergæst. I selve mosen yngler måske 3-5 par. En del har reder i de tilstødende villahaver.

 

 

Gulirisk er observeret 1 gang i mosen i 1999.

Observationer af Grønirisk i Dofbasen.

Læs mere om Grønirisk og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Gulirisk i Dofbasen.

Læs mere om Gulirisk og hør dens stemme på DOF.

Stillits_C

Stillits* – uregelmæssig ynglefugl samt almindelig træk- og vintergæst. På de åbne marker ses visse år fødesøgende flokke på 25-50 individer. Arten høres synge årligt om foråret. Med ujævne mellemrum ses små familieflokke.

Observationer af Stillits i Dofbasen.

Læs mere om Stillits og hør dens stemme på DOF.

 

Grønsisken – almindelig træk- og vintergæst men sjælden sommergæst. Om vinteren er det almindeligt med småflokke; visse år ses flokke på flere hundrede individer søge føde i trætoppene.

Observationer af Grønsisken i Dofbasen.

Læs mere om Grønsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Tornirisk – fåtallig trækgæst, sjælden ynglefugl. Ses årligt især om foråret. Har tidligere i 1960-80’erne ynglet med få par. Sidste kendte yngel er fra 1995.

Observationer af Tornirisk i Dofbasen.

Læs mere om Tornirisk og hør dens stemme på DOF.

 

Bjergirisk – uregelmæssig træk- og vintergæst. Visse år holder småflokke – nogle år op til 100 – til på Kildegårdens jorder og den vestlige del af Fedtmosen.

Observationer af Bjergirisk i Dofbasen.

Læs mere om Bjergirisk og hør dens stemme på DOF.

Stor Gråsisken eller nordlig gråsisken – fåtallig trækgæst fra det nordlige Skandinavien og Rusland.

 

 

De to arter af gråsisken er svære at skelne fra hianden. De har tidligere været betragtet som to underarter af den samme art. I Danmarks Fugle forventer man, at det snart sker igen.

Observationer af Nordlig Gråsisken i Dofbasen.

Læs mere om Nordlig Gråsisken og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken i Dofbasen

 

Lille Gråsisken* – uregelmæssigt ynglefugl? og fåtallig trækgæst. Op gennem 00’erne er 2-3 eksemplarer af arten hørt synge om foråret. Usikkert om den har ynglet. Forekommer sjældnere de seneste år.

De to arter af gråsisken er svære at skelne fra hianden. De har tidligere været betragtet som to underarter af den samme art. I Danmarks Fugle forventer man, at det snart sker igen.

Observationer af Lille Gråsisken i Dofbasen.

Læs mere om Lille Gråsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Hvidsisken – meget sjælden trækgæst med 3 observationer – seneste i 1982, 1995 og 2019.

Observationer af Hvidsisken i Dofbasen.

Læs mere om Hvidsisken og hør dens stemme på DOF.

 

Lille Korsnæb – almindelig træk- og vintergæst. Næsten årligt forekommende. I forbindelse med invasionsår høres flokkene meget tydeligt over mosen.

 

Observationer af Lille korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Lille Korsnæb og hør dens stemme på DOF.

 

Stor korsnæb – meget sjælden trækgæst med 7 observationer – seneste fra 2019.

 

 

Hvidvinget korsnæb – meget sjælden trækgæst med en observation fra 2001.

Observationer af Stor korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Stor Korsnæb og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Hvidvinget korsnæb i Dofbasen.

Læs mere om Hvidvinget Korsnæb og hør dens stemme på DOF.

Dompap_A

Dompap* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. 1-2 syngende hanner høres om foråret i området ved Jernalderbyen/Værebrovej. Det kan være tegn på yngel, men der er år imellem registrering af ungfugle. Enkelte år registreres 10-20 vintergæster.

 

 

Karmindompap – meget sjælden trækgæst med 3 observationer – seneste fra 2000.

Observationer af Dompap i Dofbasen.

Læs mere om Dompap og hør dens stemme på DOF.

 

Observationer af Karmindompap i Dofbasen.

Læs mere om Karmindompap og hør dens stemme på DOF.

Kernebider.w

Kernebider* – fåtallig ynglestandfugl – fåtallig træk- og vintergæst. Siden starten af 1990’erne er kernebideren registreret året rundt. Det tyder på at en lille bestand med 1-2 par har slået sig ned i den vestligste del af Fedtmosen ved Valnæsvej, men kun sjældent er der set ungfugle.

Observationer af Kernebider i Dofbasen.

Læs mere om Kernebider og hør dens stemme på DOF.

 

Gulspurv – fåtallig trækfugl. Har tidligere tilbage i 1960-80’erne ynglet i mosen på markerne med op til fem par.

Observationer af Gulspurv i Dofbasen.

Læs mere om Gulspurv og hør dens stemme på DOF.

Rørspurv* – almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst. Holder til i rørskoven og er nem at overse/overhøre især i de mere ufremkommelige dele af mosen. formodentlig 5-10 ynglepar. Tidligere i 1980’erne var den mere udbredt med op til 20 ynglepar.

Observationer af Rørspurv i Dofbasen.

Læs mere om Rørspurv og hør dens stemme på DOF.

 

Sjældne gæster:

Laplandsværling/Lapværling – meget sjælden trækgæst med 2 observationer – den seneste fra 2001.

 

Snespurv – meget sjælden trækgæst. 1 observation med 20 rastende snespurve er fra 1993.

 

Hortulan – meget sjælden trækgæst med 3 observationer, den seneste fra 2002.

 

Bomlærke  – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 1993.

Observationer af Lapværling i Dofbasen.

Læs mere om Lapværling og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Snespurv i Dofbasen.

Læs mere om Snespurv og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Hortulan i Dofbasen.

Læs mere om Hortulan og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Bomlærke i Dofbasen.

Læs mere om Bomlærke og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.