Hønsefugle

FasanA

Fasan* – fåtallig ynglestandfugl. Tilbage i 1970’erne var den meget talrig (‘Man skræmte mindst en op hver gang, man var i mosen!’ CR). Fra 1980’erne  3-5 ynglepar.  Siden 2000 formodentlig 1-2 par og flere enkeltindivider – hanner. Der er ikke konstateret yngel siden 2014. Flere individer overnatter om vinteren i Smørmosen i området ved den krogede eg ved indgangen til mosen fra Klausdalsbrovej.

 

 

 

 

Observationer af Fasan i Dofbasen.

Læs mere om Fasanen på DOF og hør dens stemme.

 

Agerhøne – ’uddøde’ i 1980’erne i mosen. Den var i 1970’erne frem til midten af 1980’erne almindelig med 2-5 par især på Kildegårdens og Klausdals jorde. Agerhønen har haft det svært i hele Danmark med et intensivt landbrug. Et bynært område med menneskelig færden og ikke mindst løsgående hunde har ikke gjort betingelserne nemmere.

 

Vagtel – meget sjælden sommergæst. Set/hørt i juni 2007 i en lucernemark vest for Kildegården.

Observationer af Agerhøne i Dofbasen.

Læs mere om Agerhønen på DOF og hør dens stemme.

Vandrikse* – fåtallig ynglefugl. Vandriksen høres årligt flere steder i mosen især forår og sommer, men de senere år med mildere vintre er det som om, den opholder sig i mosen året rundt. Svært at vide om der er tale om ynglende fugle. Formodentlig 2-3 par.

Observationer af Vandrikse i Dofbasen.

Læs mere om Vandriksen på DOF og hør dens stemme.

RoerhoeneA

Grønbenet Rørhøne* – almindelig yngletrækfugl. I starten af 1980’erne blev der registreret 20-35 par. Holder til i de mindre vandhuller også i de utilgængelige dele af mosen, hvor der ikke bliver talt så flittigt som i søerne ved stierne. Formodentlig 8-10 par. Efter 2010 er den med sikkerhed registreret i 4 vandhuller. Spørgsmålet er, om den er gået lidt ned i yngleantal. Den ses nogle gange om vinteren.

Observationer af Rørhøne i Dofbasen.

Læs mere om Rørhønen på DOF og hør dens stemme.

BlishøneA

Blishøne* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i de større vandhuller og søer, hvor dens rede ofte ligger meget synligt. Blishønen får oftest 2 nogen gange 3 kuld. Den værner om sit territorium, og sæsonen igennem bliver det højlydt og agressivt forsvaret. I starten af 1980’erne taltes op til 45 ynglepar (CR). I dag formodentlig 15-20 ynglepar.

 

 

 

Plettet rørvagtel – meget sjælden trækgæst. Set og hørt i 1974, 1980 og 1983. Der har højst sandsynligt været tale om uparrede hanner.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Blishøne i Dofbasen.

Læs mere om Blishønen på DOF og hør dens stemme.