Jægersprisegene i mosen

Historiens vingesus i egetræerne på Kildegårdens jorde.

Da der omkring 1980 opstod en tanke om at gøre Kildegårdens jorde offentligt tilgængelige, fik daværende kommunegartner Mogens Ellekvist en god ide. Han sad og planlagde udlægningen af græsstier på området og tænkte, at det ville være godt med spredte egetræer i landskabet. Og vel at mærke ikke hvilke som helst egetræer.

Han fik lokket fruen med på en tur til Jægerspris Skov, hvor de gik ud til de gamle egetræer, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Disse ege måtte have gode gener, eftersom de havde nået en alder af hhv. 1500-2000 år, 800 år og 600-700 år. De fik samlet agern under Kongeegen og Snoegen. Ved Storkegen var der brækket en gren af efter storm, som de havde plukket agern fra. Disse agern blev sået i potter derhjemme, og da de havde spiret, kom de i drivhuset et år eller to. Så blev de flyttet ud i haven yderligere et år eller to, og derefter blev de flyttet ud til Kommunens planteskole, før de endeligt blev plantet ud på markerne i 1991. Der var to efterkommere af Kongeegen, de vokser lige nordøst for Kildegårdens have, de blev målt i marts 2023 og omkredsen var hhv 108 og 154 cm;
syv efterkommere af Storkeegen, hvor de tre står ved Kildesøen og fire ved Holme Sø i den nedbrændte Holmegårds have;
og endelig de tre af Snoegen, der er placeret rundt om Vibesøen.
I 1997 blev der plantet yderligere 20 stilkege i området, men de har ikke rødder i Jægerspris Skov.

I dag kan man godt se at egetræerne har forskellige arve-egenskaber. ”Børnene”, dvs. de frøformerede træer fra Kongeegen, Snogeegen og Storkeegen er generelt mere krogede og har bredere kroner end de Stilkeg, som er købt i en planteskole. De to frøformerede stilkeg fra Kongeegen ved Kildegården er derfor også gode klatretræer for børn på besøg på Kildegården.

Mogens Ellekvist var også med til at indrette Træbanken, som Herlev Kommune overtog efter Københavns Kommune, der havde planteskole med træbank med træer til brug for park- og vejvæsenet i København. Herlev Kommune overtog som led i overdragelsen en del af planterne og supplerede op med arter, med det mål at nå 120 arter af almindelige træer og buske i Danmark, som er beskrevet i Politikens bog: Træer og buske i landskabet”. I dag er der ca. 70 arter tilbage. På en del er der placeret en pæl med QR-koder, så man kan læse om arterne.

Foto fra besigtigelsesdagen fredag d. 17.3.2023: Aflæggerne af Kongeegen i Jægerspris Skov ses yderst tv. og midt i billedet. Deltagerne i besigtigelsen var Kirsten Høi, landskabsarkitekt Herlev Kommune, Peter Godtfredsen mosens Facebook-bestyrer, Torben Adler, dyrepasser på Kildegården, Mogens Ellekvist, tidligere kommunegartner i Herlev, Thomas Juul-Heider, naturvejleder på Kildegården samt Jens Mortensen, DOF Herlev og fotograf.