Gærdesmutte, silkehale, jernspurv og vandstær

SilkehaleA

Silkehale – uregelmæssig trækgæst. Ses ( og høres – dens stemme sammenlignes med lyden af sølvklokker) lejlighedsvist i flokke – op til 100 stk. rastende i bærbuske. Der er år med invasioner fra nord.

Observationer af Silkehale i Dofbasen.

Læs mere om Silkehaler og hør dens stemme på DOF.

Gærdesmutte* – almindelig ynglestandfugl. Høres over hele mosen fra sen vinter ( i milde vintre hele perioden) til hen på sommeren. Ynglepar op til 20, men svinger noget fra år til år. Svær at opgøre da den også yngler i de utilgængelige dele af mosen.

Observationer af Gærdesmutte i Dofbasen.

Læs mere om Gærdesmutte og hør dens stemme på DOF.

JernspurvA

Jernspurv* – almindelig yngletrækfugl. Ynglepar 4-5. Den har tidligere i 1970-80’erne været mere udbedt. CR opgør bestanden i 1983 til 18 par.

 

Observationer af Jernspurv i Dofbasen.

Læs mere om Jernspurve og hør dens stemme på DOF.

Vandstær – sjælden vintergæst med 5 observationer i 2000,1011, 2012, 2013 og 2018 (hvor den holdt til i flere dage i Tibberup Å lige ved Gråpilevej).

 

Observationer af Vandstær i Dofbasen.

Læs mere om Vandstær og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

[/wc_column]