Myrer

Rød skovmyre. Flere ret store tuer. Nogle gange tæt på stierne, andre gange inde i de mere ufremkommelige dele af mosen. Altid vendt mod syd. Den røde skovmyre har her den tætteste afstand til Københavns centrum.

Siden under udarbejdelse.