Fuglekonger og fluesnappere

Fuglekonge_A

Fuglekonge* – sjælden yngletrækfugl og vintergæst. Fuglekongen er registreret som ynglende med et par i 1983. Den ses året rundt, så det er ikke utænkeligt, at den yngler. Om efteråret kan der være dage, hvor der ses mange rastende fuglekonger. I milde vintre er den forholdsvis almindelig.

 

 

 

Rødtoppet Fuglekonge – en observation fra 2013.

Observationer af Fuglekonge i Dofbasen.

Læs mere om Fuglekonge og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

Observationer af Rødtoppet Fuglekonge i Dofbasen.

Læs mere om Rødtoppet Fuglekonge og hør dens stemme på DOF.

 

Graa_Fluesnapper_A

Grå fluesnapper – fåtallig trækfugl. Den registreres årligt en-to gange – mest om efteråret.

Observationer af Grå fluesnapper i Dofbasen.

Læs mere om Grå Fluesnapper og hør dens stemme på DOF.

Broget-Fluesnapper_A

Broget fluesnapper* – uregelmæssig yngletrækfugl. Set syngende ved kasse 74 (en stærekasse!) i 2005. Har ynglet i kasse nr. 21 i en af de gamle haver ved Hillerødmotorvejen i årene 2006-07. I 2012 og 2015 formodet ynglende i en af kasserne ved Jernalderbyen.

Observationer af Broget Fluesnapper i Dofbasen.

Læs mere om Broget Fluesnapper og hør dens stemme på DOF.

 

Lille fluesnapper – meget sjælden trækgæst med 2 observationer fra midten af 1990’erne.

 

Observationer af Lille Fluesnapper i Dofbasen.

Læs mere om Lille Fluesnapper og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

[/wc_column]

 

[/wc_row]