Vintertur på tilfrossen Tårnsø 2021

Numrene på kortet henviser til, hvor foto omtrent er taget.

1. Turen statede ved fugletårnet. 14, februar 2021 kl. 12.00 begav Michael Drewsen og Jens Mortensen sig ud på isen på Tårnsøen. I en uges tid havde der været omkring 10 graders frost, og isen skønnedes at være tyk nok til at bære de to vovehalse. Formålet var at bese oprensningen at kanalen rundt om den store ø samt se på rydningen af birk, bævreasp og rør på den østlige del af den store ø.

2. Bagom den lille ø foran tårnet – udsigt mod nordøst.

3. Sporet hen over den østlige del af den store ø – udsigt mod syd.

4. Sporet hen over den østlige del af den store ø – udsigt mod nordvest, hvor tårnet ses i baggrunden.

Numrene på kortet henviser til, hvor foto omtrent er taget.

5. Bagom den store ø er der på det første stykke et forholdsvist bredt stykke med åbent vand – delvist synligt fra tårnet – udsigt mod syd.

6. Der er store kræfter på spil, når isen sætter sig. Flere steder observerede vi lange sprækker i isen.

7. Der er adskillige små vige og bugtninger i kystlinjen på den store ø – udsigt mod sydøst.

8. Det ses, at der er ryddet godt op i kanalen, så der er mindst 4-5 m fra øen ind til fastlandet – udsigt mod syd

9. Michael viser en af de større bugtninger mod øst.

Numrene på kortet henviser til, hvor foto omtrent er taget.

10. Den syd-østlige ende af kanalen, hvor den drejer mod vest.

11. Den del af kanalen der fører ned mod ‘Kagså-renden’ – udsigt mod syd-sydvest.

12. Kanalen, hvor den passerer forbi den lille eng med flere bord-bænkeopsætninger.

13. Lidt længere nede af den del af kanalen der fører ned mod ‘Kagså-renden’ – udsigt mod syd. Det er trærækken ved haverne ved Klausdalsbrovej der ses længst borte.

14. Lidt længere mod vest af kanalen, hvor den passerer forbi den lille eng med flere bord-bænkeopsætninger og fortsætter ud i den større sø ved den asfalterede cykelsti.

15. I mosens sydøstlige hjørne er det muligt at finde, om ikke andet så dog resterne af den natursti, der blev anlagt i 1980’erne. Den er kun delvist farbar pga vand, når man går ind i mosen fra syd ved Kagsåstien. Det lykkedes de to vovehalse at finde et par af de gamle markeringspæle, men der var langt imellem dem.

Johnny Mortensen har lavet en film, hvor han går ind fra vest langs med fårefolden, den skulle vist ligge på Youtube. Denne sti er bedre befæstet. Man havner inde i det fantastiske område, der giver mindelser om en svensk lavmose med birketræer, mos, lyng og blåbær. Her har musvågen sin rede, og rådyrene et område helt i fred. Nå, ja bortset fra vejstøjen.