Kort fra 1762

Hele den nordlige del af kortet udgøres af Hareskoven. Lige syd for ses Bagsværd landsby og Holme Huus.

Derunder ligger fra Vest Fit Mose, Bagsvær Mose og Tipre Mose. Af kortet får man ikke indtryk af, hvor meget åbent vand, der er. Afløbet mod syd går via Klausdal og fortsætter i det, der i dag er Kagsåen.