Kort 1914

Centralt i kortet er Fedmosen mod vest og Smørmosen mod øst med Boghvedeholm i midten.

Alle de små firkanter i moseområdet svarer til tørvegravene.

I nord slynger Slangerupbanen sig på kanten af Hareskoven. Bagsværd er ved at vokse til. Det lille samfund Stralsund ved Høigaard og Holmehus er blevet til bymæssig bebyggelse.