Johan Husmanns kort 1677

“Paa et gammelt Kort af Johan Husmann fra 1677 over det københavnske Vandvæsens Søer og Vandløb er Tibberup Mose en ret stor Sø med Afløb til Damhussøen, hvorfra Vandet førtes videre til Københavns Vandforsyning. I flere Hundrede Aar troede man, at København fik Vand fra Tibberup Sø, men trods gravede Grøfter kom der i Virkeligheden ingen Vand derfra. Søen havde Afløb mod Nord. Først i det 19. Aarhundrede opdagede man Fejlen.” (Gladsaxebogen I, s. 29)